Bezpečnost potravin

Aphid Bulletin č. 20

Vydáno: 27. 8. 2007
Autor: pospisilova

33. týden (13.8. - 19.8.)

Počasí
Příjemný podmračný týden s denními teplotami 18 – 25 °C. Uprostřed týdne přibylo oblačnosti od západu a začalo pršet. Srážky se vyskytovaly jen místy. Napršelo 5 – 20 mm. Druhá dekáda srpna ukončila dlouhodobé strádání rostlin suchem, protože téměř na celém území ČR byl dostatek půdní vláhy.

Situace v letové aktivitě mšic

V podmračném počasí se severozápadním prouděním vzduchu se mšicím do lítání moc nechtělo. U převážné většiny sledovaných druhů týdenní úlovky okřídlených mšic v SP poklesly. Početnější úlovky byly pouze u mšic rodu Aphis a mšice střemchové.

Situace v porostech

Obilniny
Obilí je sklizeno, zbývá dokončit podmítky. V nížinách nastalo mírné oživení přeletu u mšice střemchové, což je signál, že tato mšice začala pomalu opouštět své letní hostitele ( kukuřici, trávy ) a začíná se stěhovat na výdrol, který může sloužit jako přechodné stanoviště pro následné zasídlení výsevů ozimých obilnin. Zvláštní pozornost je třeba věnovat hubení výdrolu obilnin z předchozí sklizně zejména v teplých oblastech s pravidelným výskytem virových zakrslostí.

Brambory
Mšice už nejsou pro porosty brambor žádným nebezpečím. Ve vzduchu je jen slabá populace mšice broskvoňové. Časté srážky a vyšší zásoba půdní vláhy momentálně znamenají zvýšené riziko infekce hlíz plísní bramborovou. Partie u nichž je podezření, že hlízy byly napadeny plísní bramborovou sklízet jako poslední. Infikované hlízy je lépe ponechat v půdě vyhnít.

Cukrovka
Porosty cukrovky ožily, vylepšení zásoby vody v půdě znamená, že přibývá kořen i chrást. Slabší porosty jsou na lehčích půdách, kde hrozí, že uschlé listy budou nahrazeny novými a to je špatné. Při častých přeháňkách lze očekávat také silnější infekční tlak u cerkosporiózy. Proto kde končí účinnost prvního ošetření nebo je v porostech po 15. srpnu napadeno cerkosporiózou 45 a víc procent rostlin – porost ihned ošetříme účinným fungicidem.

V Opavě 23. 8. 2007

Antonín Köhler

Úlovky ze sacích pastí typu Johnson-Taylor (nepřetržitý provoz 0-24 hod.)