Bezpečnost potravin

Antivitaminy

Vydáno: 17. 7. 2002
Autor:

syntetické látky, přirozené látky, technologický proces, látky znečišťující životního prostředí, faktory způsobující stres

Antivitaminy, též antagonisté vitaminů, jsou přirozené nebo syntetické látky, které ruší funkci nebo absorpci vitaminů. Běžné fungování vitaminů ruší:
– kompetitivní inhibicí,
– inaktivací nebo
– chemickou destrukcí.
Mezi antivitaminy lze zařadit tyto látky/faktory:
– syntetické látky (např. aspirin, diuretika, laxativní prostředky, antibiotika/léky zamezující trombóze, orální antikoncepci),
– přirozené látky (např. antithiaminové sloučeniny, avidin, antinutriční faktory sóji, některé nápoje),
– technologický proces (např. rafinace mouky, cukru, žluknutí tuků),
– látky znečišťující půdu, vzduch a vodu/kouření,
– faktory způsobující stres.
Bližší informace jsou uvedeny v Potravinářských aktualitách, 2002, č. 7