Bezpečnost potravin

Antioxidanty usnadňují dýchání

Vydáno: 12. 7. 2003
Autor:

Konzumace ovoce a zeleniny může být prevencí zánětlivých reakcí, astmatu a chronických obstruktivních onemocnění plic.

Výsledky nedávného výzkumu, zaměřeného na objasnění úlohy antioxidantů v ovoci a zelenině v prevenci proti zánětlivým reakcím a zneprůchodnění dýchacích cest naznačují, že milovníci ovoce a zeleniny mají mnohem méně respiračních problémů než ti, kteří ve svém jídelníčku mají ovoce a zeleniny poskrovnu. Studie prováděná od roku 1998 prokázala velmi silnou vazbu mezi stravou, v níž důležitý je především přívod vitaminu C a E, ß-karotenu a selenu, a výskytem astmatu a COPD (chronické obstruktivní onemocnění plic). V loňském roce bylo týmem výzkumníků z Nottinghamu prokázáno, že vitamin C chrání plíce a může snižovat riziko vzniku COPD. Rovněž byly získány důkazy o existenci spojení mezi stravou bohatou na ryby a ovoce a snižováním rizika respiračních onemocnění a zimním kašlem u dětí. Studie prováděná v Ústavu pro humánní výživu při univerzitě v Southampton, zaměřená na úlohu dietních faktorů při vzniku astmatu a COPD, vycházela z vědecké literatury zabývající se vztahem mezi astmatem a plicními chorobami. Výsledky  byly definovány na základě diagnózy astmatu nebo COPD a dalších respiračních symptomů a změn funkce plic. Důkazy o důležitosti úlohy stravy při výskytu astmatu a COPD sice byly získány, příčinné závislosti ale nebyly zcela úplně potvrzeny a je proto zapotřebí ve výzkumu pokračovat.
http://www.foodnavigator.com