Bezpečnost potravin

Antioxidanty snižují riziko rakoviny u kuřaček

Vydáno: 17. 11. 2005
Autor:

Vitamin C a E, podávané denně v množství 500 mg, resp. 400 mj, snižovaly sérové hladiny markeru rakoviny plic u žen, nikoliv u mužů.

Autoři hodnotili změny stavu DNA u 96 mužů a  80 žen  před a po 15měsíčním podávání vitaminových antioxidantů (500 mg vitaminu C a 400 mj. vitaminu E denně) nebo placeba. Všechny pokusné osoby kouřily denně více než 10 cigaret a hladina sérového cotininu (hlavního metabolitu nikotinu)  byla vyšší než  25,0 ng/ml. Krevní vzorky byly analyzovány každé tři měsíce  na komplex benzo(a)pyrenu s DNA, což je marker rizika rakoviny plic u kuřáků. U žen se hladina sledovaného komplexu snížila o 31 %, u žen s ochranným genem GSTM1 dokonce o 43 %. U mužů nebyl zjištěn žádný vliv podávání antioxidantů. Před snížení hladiny komplexu benzo(a)pyrenu s DNA u kuřaček zůstává nejlepší prostředek na omezení rizika rakoviny plic přestat kouřit.

Antioxidants lower cancer risk in female smokers. PRISM, 2005, č. 2, s. 6. In: Mooney, L. A., Madsen, A. M., Tang, D. a kol.: Antioxidant vitamin supplementation  reduced benzo(a)pyren-DNA  adducts and potencial cancer risk in female smokers. Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev., 2005, 14, s. 237–241