Bezpečnost potravin

Antioxidanty mohou zpomalovat stárnutí mozku

Vydáno: 16. 1. 2004
Autor:

Konzumace stravy bohaté na antioxidanty může do jisté míry zabraňovat zhoršování kognitivních schopností během stárnutí. Výsledky studie na toto téma byly prezentovány na americké konferenci neurologů.

Pracovníci univerzity v Torontu zjistili, že konzumace stravy bohaté na antioxidanty může do jisté míry zabraňovat zhoršování kognitivních schopností během stárnutí. Studie, jejíž výsledky byly prezentovány na americké konferenci neurologů počátkem listopadu minulého roku ukázala, že staří psi, kteří dostávali potravu s vysokým obsahem antioxidantů reagovali mnohem lépe na kognitivní testy než ti, kteří dostávali obvyklou potravu. Ve skutečnosti se staří psi krmení potravou fortifikovanou antioxidanty projevovali stejně jako mladá zvířata. U psů, stejně jako u lidí, dochází v průběhu stárnutí ke zhoršování kognitivních schopností, zahrnujícího určitou ztrátu schopnosti zapamatovat si nové informace a obtížnější uchovávání informací v krátkodobé i dlouhodobé paměti. Výsledky studie naznačují, že antioxidanty mohou u lidí poněkud tlumit vliv stárnutí. Je prokázáno, že antioxidanty jako vitamin E, vitamin C a ß-karoten napomáhají zmírňování oxidačního procesu a redukování poklesu kognitivních schopností, ke kterému dochází ve vyšším věku. Antioxidanty rovněž mohou snižovat riziko některých typů rakoviny, srdečních onemocnění a dalších neneurologických chorob spojených s vyšším věkem, jejich účinky v tomto směru nejsou ale dosud dostatečně průkazné. Přestože bylo zjištěno, že ne všechny kognitivní funkce reagují na působení antioxidantů, naznačují získané údaje, že antioxidanty hrají v prevenci, resp. zpomalování věkem podmíněného zhoršování kognitivních schopností významnou úlohu. V rámci tříletého experimentu byl u 39 bíglů sledován vliv věku, kognitivní stimulace a působení antioxidantů na kognitivní schopnosti psů. V předchozí studii bylo konstatováno zlepšení u jednoduchých kognitivních funkcí, další výzkum byl zaměřen na zjišťování vlivů antioxidantů na složitější a komplexnější kognitivní procesy. Psi byli rozděleni do čtyř skupin podle věku, kognitivních schopností a podávané stravy. Jedenáct starých psů dostávalo kontrolní potravu, dvanáct potravu s antioxidanty, sedm mladých kontrolní a devět mladých psů antioxidantovou potravu. Psi dostávali tuto potravu po dobu 1,5 roku. Vliv antioxidantů se projevil významným zlepšením výsledků performačního testu u starých psů, u mladých ale žádný výrazný účinek nebyl pozorován. Podle názoru výzkumníků se jedná  zřejmě o selektivní zlepšení faktorů spojených s procesem stárnutí a ne o celkové zvýšení kognitivních schopností. Podávaná potrava je nejúčinnější u zvířat, u kterých již došlo k určitému zhoršení kognitivních schopností. Výzkum nyní pokračuje se skupinou mladých psů, aby se zjistilo, zda potrava má protektivní účinek na s věkem spojený pokles kognitivních schopností obecně. Úloha stravy v kognitivních funkcích je jednou z neprobádaných oblastí neurologických věd. Nové poznatky ale dokazují důležitost a nezbytnost dalšího rozsáhlého výzkumu vztahu stravy a kognitivních schopností.
Society of Neuroscience annual meeting, D.P. Tapp, program no. 836.13. 2003