Bezpečnost potravin

Antimon v balené vodě

Vydáno: 17. 3. 2006
Autor:

Ve vodě balené v PET byly zjištěny zvýšené hodnoty toxického antimonu pocházejícího z PET.

V Kanadě bylo prověřováno 15 značek balené vody, v Evropě 48 značek. U některých balených vod byla zjištěna kontaminace toxickým antimonem. Podle výzkumníků z Univerzity v Heidelbergu (SRN) je zdrojem antimonu s největší pravděpodobností obal PET. Voda v PET obalu obsahovala 30krát více antimonu než voda balená ve skle. To, že k uvolňování antimonu dochází z PET, bylo potvrzeno tak, že do PET lahví byla nalita “čistá” voda a monitoroval se obsah antimonu. Všechny nalezené hodnoty byly značně nižší, než je směrné množství pro antimon. Do vody balené v PET se antimon uvolňoval stále. V balené vodě skladované po dobu tří měsíců se obsah antimonu zdvojnásobil oproti výchozímu stavu.

Obsah antimonu v balené vodě nepředstavuje bezprostřední zdravotní riziko pro spotřebitele, jeho přítomnost však nelze považovat za prospěšnou pro zdraví.

Katalyzátor s obsahem antimonu (Sb2O3) se používá při výrobě PET. PET běžně obsahuje několik stovek mg/kg tohoto kovu. Pro srovnání většina skla a půd na povrchu země obsahuje méně než 1 mg/kg.

Dosud se ví málo o vlastnostech a účincích antimonu, ačkoliv Univerzita v Heidelburgu uvádí, že ekologický význam antimonu je o mnoho větší, než jaká mu byla dosud věnována pozornost.

Bez ohledu na skutečnost, že většina lidí je vystavována chronicky nízkým hladinám antimonu v potravinách, vodě a ve vzduchu, k dispozici je jen málo podrobných studií o antimonu. Příslušné orgány v USA i v Evropě považují antimon za nebezpečnou látku. První mezinárodní workshop o antimonu v životním prostředí se uskutečnil v květnu 2005.

 

Science & Nutrition Research News Headlines Week 11

 

Pozn: Více informací o antimonu je k dispozici v Journal of Environmental Monitoring 2005, 7, 1135–1136