Bezpečnost potravin

Antimikrobiální rezistence: důsledky pro potravinový systém

Vydáno: 19. 10. 2006
Autor:

Vývoj antimikrobiální rezistence v důsledku používání antimikrobiálních prostředků v potravinovém řetězci. Přehled.

Pro bezpečnost potravin je z celosvětového pohledu problémem možnost objevení se nových patogenů a nové objevení se již známých patogenů. Mikroorganismy mají vrozenou schopnost vývoje – mutace a adaptace na stresové faktory životního prostředí, což jim umožňuje přežít jinak smrtelné podmínky.
Institut potravinářských technologů v USA (IFT), což je nezisková společnost pro vědu a vzdělávání, která má 22 tisíc členů, vytvořil panel mezinárodně renomovaných expertů zabývající se posouzením používání antimikrobiálních prostředků při produkci a zpracování potravin a kdekoliv jinde. Toto používání antimikrobiálních prostředků může vést k objevení se patogenů způsobujících nemoci z potravin rezistentních k antimikrobiálním prostředkům, čímž se snižuje schopnost jejich následné regulace ať v zemědělské produkci, při zpracování potravin nebo v humánní medicině.

Příloha: Aplikace antimikrobiálních prostředků v potravinovém řetězci

V elektronickém časopise “Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety” z července 2006 (Volume 5, Issue 3) byl publikován obsáhlý přehled pod názvem “Antimicrobial Resistence: Implications for the Food System”, který je výsledkem práce panelu expertů.

IFT

Pozn.:
Další články v tomto vydání e-časopisu:
* Odpověď Escherichia coli na stres
* Bioaktivita resveratrolu