Bezpečnost potravin

Antimikrobiální aktivní obaly

Vydáno: 24. 1. 2004
Autor:

Po schválení legislativy EU týkající se materiálů přicházejících do kontaktu s potravinami bude možné vyrábět obaly, které budou reagovat na chování výrobku uvnitř obalu a budou podle potřeby uvolňovat antimikrobiální prostředek k zamezení růstu nežádoucího mikroorganismu v potravině.

Po systému pomalého uvolňování a regulovaného uvolňování částic jsou příští generací systémy uvolňování částic z matrice podle požadavku. V Nizozemí (TNO Nutrition and Food Research) vyvinuli novou koncepci, která se nazývá “bio-switch”, která umožňuje, aby systémy uvolňování částic podle požadavku byly využity v různých aplikacích.

Koncepce Bio-switch byla využita při vývoji systému, který dokáže detegovat a automaticky odpovídat na změny (vnější podněty) v prostředí. Vnějším podnětem může být např. změna teploty, pH, vlhkosti, UV nebo přítomnost určitých metabolitů. Bio-switch převádí tyto podněty na určitou funcionalitu. Cílem je vyvinout systémy, které budou aktivní pouze v době a tam, kde je to potřebné. Všeobecnou výhodou této koncepce je zvýšení stability, specifičnosti a snížení potřebných chemikálií.
Příkladem využití bio-switch jsou antimikrobiální aktivní obaly. Malé částice skládající se z matrice polysacharidů, např. škrobu nebo různých směsí přírodních polymerů, obsahující antimikrobiální sloučeninu, jsou naneseny na povrch potravinářského obalu. V případě mikrobiální kontaminace výrobku začnou mikroorganismy vylučovat enzymy, které hydrolyzují polysacharidy (matrici), aby je využili jako substrát. Částečná degradace částic indukuje uvolňování antimikrobiální sloučeniny a výsledkem je inhibice mikrobiálního růstu. Byly vyvinuty částice tvořené modifikovaným škrobem, které absorbují takové množství vody, které odpovídá 25–200násobku jejich hmotnosti. Uvedené částice byly použity k absorpci lysozymu, přírodní antimikrobiální sloučeniny izolované ze slepičích vajec.
V souvislosti s aktivními obaly chybí v současné době v EU příslušná legislativa pro materiály přicházející do kontaktu s potravinami. Na základě výzkumného projektu financovaného z prostředků EU (projekt ACTIPAK, jehož koordinátorem je TNO) bude novelizována rámcová směrnice 89/109/EEC o materiálech přicházejících do kontaktu s potravinami. Novelizace se očekává v roce 2005. Pokud bude nová legislativa schválena, bude možné využívat aktivní obaly v potravinářském průmyslu.
Leads in Life Science, 2003, č. 22, s. 4–5