Bezpečnost potravin

Antibyrokratická komise MZe má první výsledky

Vydáno: 16. 6. 2008
Autor:

Zlepšit podmínky tzv. prodeje ze dvora, omezit zbytečné kontroly prováděné na zjevně nepodložených anonymních udáních nebo zjednodušit evidenci hnojiv a hnojení. To jsou namátkou vybrané body, které v současnosti řeší Antibyrokratická komise ministerstva zemědělství (ABK).
 
Ministr zemědělství Petr Gandalovič zřídil ABK letos v březnu. Po necelých třech měsících už lze hovořit o prvních konkrétních výsledcích.
 
„Na základě jednání se Státní rostlinolékařskou správou již Antibyrokratická komise připravila seznam dvanácti konkrétních návrhů na zjednodušení byrokracie, které budou v nejbližší době zpracovány k novelizaci zákona o rostlinolékařské péči a souvisejících vyhlášek,“ uvedl ministr Gandalovič.
 
V současnosti jsou podle jeho slov prověřovány možnosti zjednodušení administrativních procesů, které spadají pod Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), Státní rostlinolékařskou správu, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský nebo Státní veterinární správu. Komise zároveň rozpracovává související právní předpisy. Průběžně jsou již také prověřovány některé připravované legislativní návrhy nejen z hlediska rozsahu a nezbytnosti administrativních požadavků kladených na konkrétního farmáře, ale i na státní správu.
 
„Nadbytečná administrativa omezuje a ekonomicky ohrožuje zemědělské podnikatele v Česku a zároveň prodražuje fungování rezortních státních institucí placených z peněz daňových poplatníků“,  podotkl ministr.
Nejdůležitějším úkolem pro nejbližší jednání komise je podle předsedy ABK Stanislava Němce připravit požadavky související s českou podobou systému křížových kontrol u zemědělců, tvz. cross-compliance, který bude postupně aplikován již od 1.ledna příštího roku a který může být potenciálně ohniskem zatěžující byrokracie či nadbytečných kontrol.
 
„Cílem komise je prověřit stávající postupy státních úřadů v gesci ministerstva očistit zemědělskou legislativu od nadbytečných zejména evidenčních či organizačních požadavků, které jsou v současné době kladeny na české zemědělce, ale které nejsou přímo vyžadovány legislativou evropskou,“ uvedl Němec.
 
Mezi cíle, které ABK řeší v současné době:
 
* Prosadit odpovídající požadavky na přímý prodej tzv. „ze dvora“ pro malokapacitní producenty;
Eliminovat požadavky na ověřování podpisů při podávání některých žádostí a formulářů na SZIF;
* Zavést závazné lhůty pro SZIF pro vyřizování všech žádostí o dotaci, odvolání i všech ostatních podání;
Omezit zbytečné kontroly na základě anonymních či zjevně neodůvodněných udání;
* Upravit počty veterinárních kontrol dle výše rizika v zem. podnicích;
Zjednodušit evidenci hnojiv a hnojení;
Eliminovat povinnost ručních zákresů do map půdních bloků při podávání žádostí o dotace;
Zmodernizovat zastaralý systém hlášení změn do Ústřední evidence zvířat;
*  Zjednodušit evidenci o používání přípravků na ochranu rostlin;
Upravit podmínky na odbornou způsobilost pro aplikaci přípravků na ochranu rostlin;
Uvést do praxe požadavky k ochraně včel při aplikaci přípravků na ochranu rostlin
 
ABK chce podle Němce také zpřehlednit či vyjasnit některé technické požadavky při zachování kvalitativních či hygienických parametrů zemědělské produkce a výrobních provozů.
 
Prověřovány budou nadále také podněty veřejnosti. Komise se bude zabývat všemi připomínkami, autoři budou o výsledcích způsobu vyřízení informováni. K podání podnětů lze využít zvláštní specielně zřízené emailové schránky antibyrokracie@mze.cz                                                                                 
 
Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe