Bezpečnost potravin

Ani tzv. pí-voda nemůže slibovat léčebné či preventivní účinky

Vydáno: 18. 2. 2010
Autor:

Tisková zpráva SZPI ze dne 18.2.2010.

Pí-voda (p-voda) se začala v Evropě rozšiřovat od počátku 90. let, jde o běžnou vodu z kohoutku, u které byla prostřednictvím různých zařízení na úpravu vody pozměněna fyzikální struktura. Distributoři těchto zařízení přisuzují této vodě celou řadu dalších vlastností (např. že je totožná s plodovou vodou, zvyšuje energetický přenos kosmické a zemské energie přes lidský organismus, úpravou na pí-vodu se voda harmonizuje, tj. odstraňují se informace vodou přenášené atd.), z hlediska právních předpisů se však jedná pouze o pitnou vodu s obchodním názvem pí-voda. V ČR se dosud prodává přímo u výrobců v PET lahvích pro jednotlivce nebo v barelech jako občerstvení do firem.
 
Stejně jako jakákoliv jiná potravina ani pí-voda v současné době nesmí v obchodních sděleních, reklamě nebo na etiketě uvádět informace naznačující její léčebné a preventivní účinky. Až na pár výjimek jsou dosud zakázaná i tvrzení vyvolávající ve spotřebitelích dojem, že konzumací dané potraviny se snižuje riziko onemocnění určitou chorobou. Právě na tato tvrzení a informace vztahující se k pí-vodě zaměřila svou pozornost Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Inspektoři zkontrolovali příbalové letáky a webové stránky 40 firem či živnostníků, kteří se zabývají výrobou nebo distribucí pí-vody. Na základě kontroly SZPI byla odstraněna nepovolená zdravotní tvrzení z devíti webových stránek a bylo opraveno šest příbalových letáků. Ve třech případech bylo zjištěno, že výrobce či distributor nesplnil svou zákonnou povinnost a nenahlásil SZPI svou činnost.
 
SZPI není ze zákona kompetentní ke kontrole reklamy ani reklamních materiálů, zato však může kontrolovat označování vlastních potravin nebo informace, které jsou s prodejem potravin přímo spojeny, tj. na příbalových letácích nebo na webových stránkách e-shopů.
 
Zpracovala: Martina Šmídtová, tisková mluvčí SZPI
18. 2. 2010