Bezpečnost potravin

Anhydrofruktosa – nové neenergetické sladidlo

Vydáno: 18. 1. 2008
Autor:

Anyhdrofruktosa ze škrobu se může používat jako sladidlo pro neenergetické potraviny včetně pekařských výrobků, má využití i ve farmacii a zelené chemii.

Společnost Danisco uzavřela s japonskou firmou Japan’s Nihon Starch Co licenční smlouvu na technologii anhydrofruktosy, která umožní uvést na trh nové neenergetické sladidlo. Anhydrofruktosa je cukr vyskytující se přírodně v jedlých houbách a řasách, běžně se vyrábí v průmyslovém měřítku z glukosy, v této verzi ale s příslušným energetickým obsahem. Společnost Danisco po několikaletém výzkumu vyvinula způsob výroby neenergetické anyhdrofruktosy ze škrobu, která má téměř totožnou chuť jako originální produkt, a může se proto používat jako sladidlo pro potraviny zahrnované do segmentu neenergetických produktů, včetně pekařských. Vzhledem k tomu, že anhydrofruktosa vykazuje i antimikrobiální účinky na gram-pozitivní bakterie, uplatní se rovněž v oblasti bezpečnosti potravin (především masa) a jako přírodní antioxidans k prodlužování doby údržnosti výrobků. Mimoto má i četné nepotravinářské využití, kupříkladu ve farmaceutickém průmyslu, kde se využívá její schopnosti dodávat sladkou chuť bez současného zvýšení energetického obsahu. Další oblastí využití je zelená chemie, kde se anhydrofruktosa může využívat v produkci biopaliv. Společnost Danisco získala japonský patent v květnu 2004. Společnost Nihon Starch Co je považována za jednoho z největších japonských výrobců škrobu a potravin.