Bezpečnost potravin

Analýzy opět prokázaly kontaminaci PVC obalů na potraviny zakázanými škodlivými látkami

Vydáno: 17. 12. 2005
Autor:

Nejnovější testy, které nechalo zpracovat sdružení Arnika, opět potvrdily přítomnost zakázaných škodlivých látek v obalech na potraviny vyrobených z PVC. Chemické rozbory, které na žádost Arniky provedl Institut pro testování a certifikaci, a. s., ve Zlíně (ITC), odhalily u několika náhodně vybraných PVC obalů přítomnost značného množství 4-nonylfenolu (1), l

Chemické analýze bylo podrobeno celkem 10 obalů potravin, zakoupených v různých obchodech (2). Přítomnost nonylfenolu byla zjištěna ve čtyřech případech, vždy u obalů z měkčeného PVC. „Například v obalu listového těsta od firmy Šetra s. r. o. se zjistilo přes 800 mg/kg nonylfenolu. Rekordní obsah této látky pak byl detekován v obalu od kuřete, které na trh dodala akciová společnost Xaverov. V tomto obalu laboratoř naměřila koncentraci 1618 mg/kg. Vyhláška 38/2001 Sb. přitom neuvádí nonylfenol v seznamu látek, které mohou být používány při výrobě obalů dostávajících se do styku s potravinami. Správně by se proto v takovýchto obalech neměl vůbec vyskytovat,“ uvedl Mgr. Ladislav Kleger ze sdružení Arnika, který se rozbory zabýval.

 

O nonylfenolu je známo, že se někdy používá jako emulgátor při zpracování měkčených plastů, zejména PVC. To také vedlo Arniku k tomu, že si nechala u zlínské laboratoře ITC otestovat několik náhodně vybraných obalů na zjištění přítomnosti této látky.

 

Dva obaly nechala Arnika prověřit laboratoří Axys Varilab na přítomnost dioxinů, jeden obal také na hexachlorbenzen.. Ukázalo se, že PVC obsahuje v nízkých koncentracích i tyto látky. Ani ty by v obalech na potraviny neměly být přítomny. Nebezpečné dioxiny také vznikají při spalování PVC v odpadech (ve spalovnách anebo při požárech na skládkách).

 

Na problém kontaminace potravinových obalů z PVC nežádoucími chemickými přísadami Arnika poukázala již přede dvěma lety (3). Ve dvou obalech z pěti byly tehdy zjištěny ftaláty (di-2-ethylhexyl ftalát a dibutylftalát). Arnika proto již tenkrát vyzvala obchodní řetězce, aby neprodávaly potraviny balené do PVC. „Kontaminace se skutečně týká především obalů vyrobených z PVC, zvláště z měkčeného. U vzorků z tvrdého PVC nepřekročila koncentrace nonylfenolu detekční limit. Pro porovnání byl také testován obal od sýru eidam, vyrobený z PE/PP fólie. Ani zde nebyl nonylfenol naměřen. Plastů, které jsou ze zdravotního hlediska bezpečné a mohou PVC snadno nahradit, je na trhu dostatek. Budeme tedy i nadále přesvědčovat obchodní řetězce a tím pádem i výrobce, aby PVC nahradily jiným plastem,“ řekl Kleger.

 

„Jestliže neexistuje legislativa, která by výrobce a distributory přiměla k tomu, aby nám neprodávaly potraviny balené v problematickém PVC, musí to za politiky udělat nevládní organizace,“ podotkl tiskový mluvčí Arniky Marek Jehlička.

 

Arnika opakovaně oslovila české obchodní řetězce a jejich dodavatele s výzvou k ukončení prodeje potravin balených v PVC a nadále také pokračuje ve sledování výskytu takto balených výrobků v regálech českých obchodů. Na výzvu zatím reagovala jediná obchodní společnost – Ahold. Arnika se již s Aholdem dohodla, že od ledna zahájí společný projekt, který bude směřovat k postupnému omezování obalů z PVC v prodejnách Aholdu.

 

Na svých internetových stránkách Arnika také zveřejnila aktualizovaný seznam potravin balených do PVC (4) a symboly, podle kterých zákazníci tento plast odliší od bezpečných alternativ. Rozhodla se rovněž uspořádat sérii happeningů před supermarkety. Bude na nich zákazníky upozorňovat na potraviny balené do PVC a na rizika, která jsou s tímto plastem spojena.

 

Poznámky:

(1) Nonylfenol se řadí mezi látky poškozující hormonální systém, tedy látky, které mají schopnost ovlivňovat endokrinní sytém, zahrnující orgány a žlázy s hormonální sekrecí. To se děje mimo jiné tím, že napodobují tělem vyráběné hormony a váží se na jejich receptory, čímž působí podobně jako přirozené hormony. V souvislosti se zvýšenými hladinami nonylfenolu ve vodním prostředí jsou dobře zaznamenány případy, kdy jeho interference s estrogenním systémem vedla k feminizaci samců některých ryb.

 

(2) Rozborům zaměřeným na výskyt 4-nonylfenolu bylo podrobeno celkem 10 obalů na potraviny, které byly zakoupeny v následujících obchodech: Carrefour EDEN Praha Vršovice, Carrefour Zlín, TESCO Praha-Národní třída, Delvita Praha-Florenc, Albert-Praha 3, Albert Zlín.

 

(3) Viz tisková zpráva sdružení Arnika ze dne 22. května 2003 na: http://www.arnika.org/tz.shtml?x=134853

 

(4) Aktualizovaná databáze potravin balených v PVC obalech, které se prodávají v českých obchodech je zveřejněna pod následujícím odkazem: http://www.arnika.org/clanky.shtml?x=213823

 

Tabulku s naměřenými hodnotami náhodně vybraných vzorků najdete na: http://www.ekolist.cz/txt_tzpr_full.stm?x=1043117

 

 

Z tiskové zprávy Arniky, 15. 12. 2005