Bezpečnost potravin

Analýza sektoru ekologické produkce potravin v EU

Vydáno: 26. 8. 2010
Autor:

Studie Evropské komise (červen 2010).

Evropská komise – GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova uveřejnilo studii (červen 2010) pod názvem “An analysis of the EU organic sector” (viz příloha).
 

Obsah studie
:
 
Úvod
1. Dynamika rozvoje sektoru ekologické produkce
2. Analýza hlavního rostlinného a živočišného sektoru
3. Zpracování a prodej biovýrobků
4. Politiky EU a ekologické zemědělství
5. Závěrečné připomínky
6. Zdroje a odkazy týkající se statistiky (12 tabulek, 56 grafů)
 
Ze studie vyplynulo několik hlavních rysů sektoru ekologické produkce v EU:
 
* Odhaduje se, že sektor ekologické produkce představoval v EU-27 v roce 2008 7,6 milionů ha, tj. 4,3 % obdělávané zemědělské půdy (UAA). V období 2000–2008 byl průměrný roční růst 6,7 % v EU-15 a 20 % v EU-12.
 
* V pěti členských státech: Česká republika, Estonsko, Lotyšsko, Rakousko (15,5 %) a Švédsko tvoří půda obdělávaná ekologickým způsobem hospodaření asi 9 % nebo více z celkové UAA.

* Odhaduje se, že v roce 2008 bylo v EU-27 asi 197 000 jednotek hospodařících ekologickým způsobem, tj. 1,4 % všech jednotek v EU-27 (0,6 % v EU-12 a 2,9 % v EU-15).

* I když poptávka spotřebitelů po biopotravinách na největších trzích EU roste, přesto sektor bioproduktů nepředstavoval v EU-15 v roce 2007 více než 2 % celkových výdajů za potraviny. Spotřeba biopotravin v EU-12 je na nižších úrovních.

 
Příloha: An analysis of the EU organic sector (pdf, 584 kB, 90 stran)
 

Zdroj: Evropská komise

ICBP: Průběžně aktualizované informace o biopotravinách