Bezpečnost potravin

Analýza reziduí pesticidů: publikace Evropské komise

Vydáno: 15. 1. 2010
Autor:

Od 1.1.2010 vstupuje v platnost dokument zaměřený na metody analýzy reziduí pesticidů v potravinách a krmivech v EU.

Evropská komise, GŘ pro zdraví a spotřebitele uveřejňuje na svých internetových stránkách řadu publikací. Do sekce “Analytické metody” byla dne 12.1.2010 zařazena nové publikace pod názvem “Validace metod a postupy kontroly kvality pro analýzu reziduí pesticidů v potravinách a krmivech” (viz příloha). Jde o dokument č. SANCO/10684/2009, který od 1.1.2010 nahrazuje dokument č. SANCO/3131/2007.
 
Publikace je určena pro kontrolu laboratoří nebo pro monitoring reziduí pesticidů v potravinách a krmivech v EU. Dokument popisuje validaci metod a požadavky na kontrolu kvality analýz (AQC). Cílem je podpořit správnost dat používaných pro ověřování shody s maximálními limity reziduí (MRLs), prosazování zásahů nebo posuzování expozice spotřebitelů pesticidům.
 
Hlavní cíle publikace jsou:
– vytvořit harmonizovaný nákladově efektivní systém jištění kvality v EU;
– zajistit kvalitu a porovnatelnost analytických výsledků;
– zajistit, že bude dosaženo odpovídající přesnosti;
– zajistit, že se nebudou uvádět falešně pozitivní nebo falešně negativní výsledky;
– podpořit shodu s ISO/IEC17025 (akreditační standard).

Příloha: Method validation and quality control procedures for pesticide residues analysis in food and feed (pdf, 313 kB, 42 stran)