Bezpečnost potravin

Analýza aktivních přísad ve funkčních potravinách

Vydáno: 7. 3. 2006
Autor:

Kompilace standardizovaných analytických metod pro analýzu aktivních přísad ve funkčních potravinách (223 metod).

IRMM (GŘ–Společné výzkumné středisko EU; Institut pro referenční materiály a měření) se účastní studie “Současný a budoucí výboj funkčních potravin v Evropské unii” řešené v rámci ESTO (European Science and Technology Observatory; Evropská vědecká a technologická observatoř).

IRMM sestavil databázi standardizovaných analytických metod, které lze použít pro analýzu aktivních sloučenin ve funkčních potravinách. Údaje byly publikovány jako technická zpráva (EUR 21831 EN; příloha 1).

Celkem bylo shromážděno 223 metod pro analýzu asi 100 sloučenin (příloha 2). Během vytváření seznamu se ukázalo, že dosud chybí spolehlivé a harmonizované analytické metody pro řadu sloučenin používaných ve funkčních potravinách.

Shromážděné analytické metody se týkají stanovení těchto aktivních sloučenin ve funkčních potravinách:

* fenoly,

* terpeny,

* sacharidy,

* lipidy,

* peptidy,

* vlákniny,

* nespecifikované rostlinné extrakty,

* bakteriální kultury,

* různé.

Příloha 1: Kompilace standardizovaných metod analýzy pro analýzu aktivních přísad ve funkčních potravinách [pdf ; 1239409 bytů]
Příloha 2: Databáze standardizovaných analytických metod (příloha k technické zprávě EUR 21831 EN)  (223 metod) [pdf ; 800391 bytů]

 

Evropská komise – JRC: IRMM