Bezpečnost potravin

Analýza aditiv pro krmiva

Vydáno: 8. 3. 2006
Autor:

Databáze metod pro analýzu aditiv určených do krmiv s možností vyhledávání online.

Podle Přílohy III nařízení (ES) č. 1831/2003 novelizovaného nařízením (ES) č. 378/2005 spravuje Referenční laboratoř Společenství pro autorizaci aditiv do krmiv (Crlfaa) databázi metod analýzy aditiv určených do krmiv. Metody používané CRL v procesu autorizace aditiv do krmiv a považované za vhodné pro oficiální kontrolní účely se uvádějí jako “doporučené metody CRL”.

 

Databáze metod analýzy aditiv pro krmiva 

 

CRL vydala dosud hodnotící zprávy k těmto prostředkům:

* Avatec® 150 G (lasalocid sodný),

* BioPlus 2B (Bacillus subtilis a Bacillus licheniformis),

* Coxidin® (monensin sodný).