Bezpečnost potravin

Američtí vědci diskutují o antibiotikách

Vydáno: 29. 8. 2003
Autor:

Zatímco se v Evropě  poté, kdy byl pro většinu antibiotik vydán zákaz jejich využívání jako stimulátorů růstu, hledají alternativy k těmto látkám, zůstává americký trh s krmivy a krmnými přídavky touto tendencí relativně nepoznamenán.

V září (21.-24.) 2003 se bude v Nashville (Indiana) konat konference, kde budou odborníci diskutovat o budoucnosti antibiotik a jejich využívání v živočišné výrobě. Účastníci budou mít možnost analyzovat různé alternativní strategie z hlediska udržení zdraví zvířat, dodržení standardů pro nezávadné potraviny a zároveň   uspokojení spotřebitelů.
Feed Mix, 11, 2003, č. 3, s. 6