Bezpečnost potravin

Američtí spotřebitelé požadují zákaz ozařovaného hovězího masa

Vydáno: 29. 11. 2003
Autor:

Americké spotřebitelské instituce požadují, aby Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), zrušil souhlas s prodejem ozářeného hovězího masa.

Dvě americké spotřebitelské instituce – Veřejné sdružení občanů a Centrum pro bezpečnost potravin zaslaly petici Americkému Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), týkající se zákazu distribuce ozářeného hovězího masa. Jmenované skupiny iniciovaly testy ozářeného hovězího masa v obchodní síti, jejichž předběžné výsledky naznačují, že ozářené mleté hovězí maso obsahuje chemické látky, které jsou spojovány s buněčným a genetickým poškozením humánních buněk. Byly analyzovány vzorky ozářeného, resp. neozářeného mletého hovězího masa v syrovém a vařeném stavu a zjišťována přítomnost 2-alkylcyklobutanonů (2-ACB), které se tvoří při ozařování běžně se vyskytujících tuků. Výsledky testů ukázaly, že jak syrové, tak i tepelně zpracované ozářené hovězí maso obsahuje 2-ACB, zatímco v odpovídajících neozářených vzorcích přítomnost 2-ACB nebyla zjištěna. Zpráva vypracovaná spotřebitelskými institucemi, nazvaná „Co je v hovězím mase“, požaduje od FDA, aby zrušil souhlas s ozařováním hovězího masa. Spotřebitelské skupiny doporučují, aby každý další souhlas pro ozařování jiných potravin byl podložen výzkumem zaměřeným na bezpečnost 2-ACB,  které mohou být přítomny i v jiných ozářených potravinářských výrobcích. Zpráva rovněž požaduje, aby bylo zrušeno schválení ozářeného hovězího masa v rámci amerického Národního programu školního stravování a anulováno pro veškerou distribuci mletého hovězího masa. Více informací na internetové adrese
http://www.foodsafetytoday.com