Bezpečnost potravin

Americký program pro děti na podporu zdravé výživy a pohybu

Vydáno: 5. 11. 2004
Autor:

"Jez s rozvahou a pořádně se hýbej" - tak lze volně přeložit hlavní heslo kampaně "Eat Smart. Play Hard", kterou zahájilo Americké ministerstvo zemědělství a Služba pro potraviny a výživu (Food and Nutrition Service FNS) s cílem pozitivně ovlivnit životní styl amerických dětí a mládeže.

Kampaň tak reaguje na alarmující čísla o výskytu obezity mezi mladými Američany a narůstajícím počtu zdravotních komplikací, které ve svém důsledku mají negativní dopad na americkou ekonomiku. Kampaň je zaměřena na především na cílovou skupinu ve věku 2-18 let a má propagovat zdravou výživu a fyzickou aktivitu dětí a jejich rodin v rámci programů FNS zaměřených na poradenství v oblasti výživy zahrnující rodiče a další výchovné pracovníky. Záměrem celonárodní vzdělávací kampaně je propagovat stravovací návyky, které odpovídají výživové pyramidě a výživovým doporučením pro Američany. Kampaň informuje o vhodných snídaních, zdravých přesnídávkách, významu fyzické aktivity a rovnováze mezi příjmem potravy a výdejem energie.

Nevhodné stravovací návyky a nedostatek pohybu představují závažné rizikové faktory pro americké děti. Více než 14 % amerických dětí a 11 % dospívajících trpí nadváhou. Téměř 66 % všech dětí konzumuje nadměrné množství tuku. Pouze 5 % dětí denně dostává pět porcí ovoce a zeleniny, jak doporučuje Potravinová pyramida pro mládež, vydaná Americkým ministerstvem zemědělství. Kampaň má tak zastavit nepříznivý trend vedoucí v celonárodním měřítku ke zvyšování počtu dětí, které se stravují nezdravě, málo se pohybují a tloustnou. Kampaň podpořila celá řada organizací jako Americká společnost pro výživu, Americká asociace provozovatelů školního stravování, Výbor pro fyzickou aktivitu a sport při Kanceláři Prezidenta USA, Společnost pro národní vzdělávání, organizace YMCA a Národní asociace sdružující subjekty v rámci programu výživy žen, kojenců a dětí nižších příjmových skupin. Organizátoři kampaně doufají, že do programu aktivně zapojí školy i rodiče.

Maskotem celého programu je panter, který má zvláště malé děti snadněji motivovat a slouží jako roztomilý průvodce celou kampaní. Podrobné informace o celé kampani, včetně informačních letáků a materiálů ke stažení a „koutku pantera“, ve kterém je formou přístupnou i pro malé děti vysvětlen význam pohybu a zdravé výživy, jsou k dispozici na domovské stránce celého projektu na adrese http://www.fns.usda.gov/eatsmartplayhard/default.htm.