Bezpečnost potravin

Allergy Matters! 2004: mezinárodní konference o prevenci alergii a výzkumné aktivity v Nizozemí zaměřené na potravinovou alergii

Vydáno: 12. 12. 2003
Autor:

Uskuteční se ve dnech 4.–6. února 2004 ve Wageningenu, Nizozemí. Založení “Allergy Consortium Wageningen” má přispět k objasnění mechanismů vzniku alergie, především pak k prevenci jejího výskytu. Je uveden kontakt na databázi alergenních molekul ALLERGOME, která je volně přístupná uživatelům.

V západních zemích se prudce zvyšuje výskyt i závažnost alergií. Tento problém si uvědomili na univerzitě a ve výzkumné středisku ve Wageningenu (Wageningen UR) a založili “Allergy Consortium Wageningen” (ACW). Cílem ACW je vypracovat postupy, které umožní kontrolovat alergeny a které budou eliminovat alergie související s potravinami a životním prostředím.
ACW se opírá o odborná pracoviště Wageningen UR, spolupracuje dále se zdravotnickými organizacemi (univerzitami i nemocnicemi) a s organizacemi sdružujícími pacienty. Aktivity konsorcia zahrnují: výzkum, vzdělávání, poskytování informací. Celý proces prevence alergii je orientován na klienta.

Hlavní témata, na která se konsorcium zaměřuje, jsou:
* alergeny v dětské výživě (mléko, sója, podzemnice, ořechy),
* etiologie alergií,
* celiakie (intolerance pšeničného lepku),
* alergeny v rybích výrobcích,
* mechanismy a faktory, které určují vývoj orální tolerance,
* alergeny v životním prostředí,
* alergie související se stylem života,
* alergenní křížové reakce mezi alergiemi na pyl a na potraviny (ovoce, zeleninu).

V rámci doktorandského studia (PhD) se řeší ve Wageningen UR tyto výzkumné projekty (první tři projekty spadají do jedné skupiny označené společným názvem “od genu k alergenitě”):
– alergeny v zeleném živém prostředí (cílem je vyšlechtění hypoalergenních kultivarů),
– stabilita alergenů analogických Bet v1 v potravinovém výrobním řetězci (např. u četných kultivarů jablek),
– vliv různých modelů spotřeby na vývoj potravinové alergie (vliv přípravy pokrmů, životního stylu, demografických parametrů aj.),
– pšeničný lepek a celiakie (aktivity se zaměřují na tzv. designing research, jehož cílem je vyvinout odrůdy pšenice s nízkou toxicitou – s rekombinantním lepkem a dále postupy testování na molekulární úrovni toxického lepku v potravinách),
– potraviny nového typu (kiwi, kukuřice Starlink).

Více informací o ACW: Allergy Consortium Wageningen a Wageningen UR je k dispozici zde.

Po registraci lze také získat bezplatný přístup do databáze alergenních molekul ALLERGOME.