Bezpečnost potravin

Alkoholické nápoje bez varování ohledně barviv

Vydáno: 22. 1. 2010
Autor:

Na alkoholických nápojích nebude nutno uvádět varování týkající se šesti azobarviv, které mohou vyvolávat hyperaktivitu. Pro ostatní potraviny a nápoje bude uvádění varování povinné od července 2010.

Stálý výbor pro potraviny (SCF) Evropské komise rozhodl o výjimce pro alkoholické nápoje obsahující šest tzv.  Southampton-barviv (E 102 tartrazin, E 104 chinolinová žluť, E 110 žluť SY, E 122 azorubin, E 124 červeň Ponceau 4R a E 129 červeň Allura AC).
Vzhledem k tomu, že tato barviva  mohou vyvolávat u dětí hyperaktivitu a snížení pozornosti, bylo stanoveno (nařízení 1333/2008/ES, čl. 24), že na potravinách obsahujících tato barviva musí být uvedeno varování „konzumace může mít negativní vliv na aktivitu a schopnost soustředění dětí“.
Protože však děti nemají pít alkoholické nápoje, není nutné, aby na nich takové varování bylo uváděno. Povinnost uvádět varování vstoupí v platnost v červenci 2010 a k tomuto termínu začne platit i výjimka pro alkoholické nápoje.
SCF dále rozhodl o vyškrtnutí 2,4,4-trichloro-2-hydroxydifenyléteru z procesu schvalování poté, co společnost Ciba Inc. stáhla svou žádost o schválení této látky jako aditiva do plastů určených ke styku s potravinami. V r. 2004 stanovil úřad EFSA podmínku, že tato látka je akceptovatelná, pokud její migrace nepřekročí 5 mg/kg potraviny.

EU Food Law, 2009, č. 418, s. 1,3-4

Další informace:

Nařízení 238/2010/ES, kterým se mění příloha V nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o požadavek na označování nápojů obsahujících více než 1,2 % (obj.) alkoholu a některá potravinářská barviva,

Úřední věstník ES, L 75, 23.03.2010, s.17