Bezpečnost potravin

Alkohol může zvýšit riziko vzniku rakoviny prsu

Vydáno: 14. 12. 2002
Autor:

4 % z celkového počtu případů rakoviny prsu v Velké Británii vyvoláno konzumací alkoholu. U žen, které pily jednu sklenku alkoholu denně, byl zjištěn výskyt rakoviny prsu  u 9,4 případů ze sta.

Britští vědci  oznámili, že alkohol pravděpodobně zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu. Podle odborníků z Britského ústavu pro výzkum rakoviny je asi 4 % z celkového počtu případů rakoviny prsu vyvoláno konzumací alkoholu. V rámci studie byly vyhodnoceny údaje o dvou skupinách žen –  první, s potvrzenou rakovinou prsu (58 515 žen), a druhou, kontrolní skupinou zdravých  95 067 žen. Byly sledovány následující rizikové faktory: věk, počet dětí, věk při narození prvního dítěte, kouření a konzumace alkoholu. Vědci nezjistili významné rozdíly mezi kuřačkami a nekuřačkami. U žen, které pily jednu sklenku alkoholu denně, byl zjištěn výskyt rakoviny u 9,4 případů ze sta. Hodnota relativního rizika vzniku rakoviny prsu představovala 1,32 při denní konzumaci 35-44 g alkoholu. Riziko vzrůstá přibližně o 7 % na každých dalších 10 g alkoholu za den. Příčina tohoto jevu je zatím nejasná, avšak zřejmě souvisí s vyšší hladinou estrogenů u konzumentek alkoholu ve srovnání s abstinentkami. Alkohol nepatří mezi zásadní rizikové faktory jako jsou rodinné dispozice, nadváha, průběh menstruace, stravovací návyky, věk při narození prvního dítěte. Již dříve se vedly diskuse vlivu kouření a alkoholu na vznik rakoviny prsu, avšak výsledky výzkumů nebyly jednoznačně potvrzeny. Tato studie, která si kladla za cíl prozkoumat uvedené závislosti u velké representativní skupiny žen, je první svého druhu. Výsledky naznačují přímou závislost mezi konzumací alkoholu a vznikem rakoviny prsu. Je však třeba brát v úvahu, že alkohol jako rizikový faktor ve srovnání se vlivem věku při narození prvního dítěte je méně významný, avšak ženy, které pijí více, než je zdrávo, se vystavují zvýšenému riziku vzniku rakoviny prsu.            
British Journal of Cancer 2002, 87, 1234-1245