Bezpečnost potravin

Alergie na potraviny. Potravinové alergeny

Vydáno: 25. 3. 2009
Autor:

Vybrané výzkumné projekty podporované Evropskou komisí. Zdroje informací o potravinových alergenech.

Evropská komise prostřednictvím 5. a 6. rámcového programu výzkumu podpořila řadu výzkumných projektů zaměřených na alergie. Přehled vybraných projektů zabývajících se potravinovou alergií je uveden v tabulce.
 
Název projektu
Zaměření projektu
EuroPrevalla
Výskyt (prevalence), náklady a základna pro potravinovou alergii v Evropě
InformAll
Komunikace o potravinových alergiích: informace pro spotřebitele, legislativa a průmysl
SAFE
Alergie na potraviny rostlinného původu: strategie pro snižování jejich výskytu v Evropě
AllergenTest
Vývoj imunochemických rychlotestů pro detekci proteinů s alergenním potenciálem obsažených v potravinách
Allergest
Vliv GI-trávení na alergenitu potravin
REDALL
Snížení alergenity zpracovaných potravin obsahujících živočišné alergeny
LABDEL
Aplikace vakcín a terapeutických molekul orálně pomocí nepatogenních mléčných bakterií
FAREDAT
Vyhodnocování rizika potravinové alergie založené na zdokonalené diagnóze, alergenech a metodách testování
INFABIO
Vlivy stravy a životního stylu na riziko GI-infekce a alergie v počátku života; znalosti spotřebitelů, jejich postoje a potřeby
GA2len
Global Allergy and Astma European Network (Evropská vědecká základna pro alergii a astma)
a) účast Fakultní nemocnice Bulovka na projektu
 
Zdroje informací o potravinových alergenech
* Informall (všeobecné informace o alergenech): http://foodallergens.ifr.ac.uk/search.lasso
* Názvosloví alergenů: www.allergen.org
* Sekvence alergenů: www.iit.edu/~sgendel/fa.htm
* Databáze alergenů: http://allergen.csl.gov.uk/
* Alergie/intolerance: http://allallergy.net/
* SDAP (databáze struktur alergenních proteinů): http://fermi.utmb.edu/SDAP/
* FARRP (databáze alergenů): http://allergenonline.com/
* Allermatch (sekvence alergenních proteinů): http://www.allermatch.org/
* Allergome (všeobecné informace): http://www.allergome.org/
 
Systémy varování spotřebitelů před alergenními potravinami
V zemích EU jsou spotřebitelé informováni o výrobcích, které nevyhovují legislativním požadavkům, prostřednictvím “Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva” (RASFF).
V USA tuto službu zajišťuje FAAN (Food Allergy & Anaphylaxis Network), FDA (Food and Drug Administration) a USDA (United States Department of Agriculture).