Bezpečnost potravin

Alergie na arašídy rostoucí problém v Severní Americe

Vydáno: 17. 12. 2003
Autor:

V USA a Kanadě vzrůstá počet dětí s alergiemi na arašídy a další druhy ořechů.

Dvě nejnovější studie věnované potravinovým alergiím v USA a Kanadě shodně konstatují vzrůstající výskyt alergie na arašídy u dětské populace. První studie, prováděná pracovníky lékařské fakulty Mount Sinai v New York City a Společností pro potravinovou alergii a anafylaxi, byla založena na telefonickém šetření reprezentativního vzorku obyvatel zahrnujícího téměř 13 500 osob v 5 000 rodinách. Šetření probíhalo po dobu více než pěti let v období 1997 až 2002 s použitím standardizovaných dotazníků. Otázky se týkaly alergií na arašídy a další druhy ořechů a na příslušné reakce a jejich závažnost. Přestože se celkový výskyt alergií v průběhu sledovaného období nijak výrazně nezměnil, podíl arašídové alergie u dětí se v rozmezí let 1997–2002 téměř zdvojnásobil (z 0,4 % na 0,8 %). Protože alergie na arašídy a další druhy ořechů jsou poměrně silné a přetrvávají i do dospělosti, domnívají se autoři studie, že výsledky signalizují závažný zdravotní problém. Druhá studie byla provedena na univerzitě McGill v Montrealu a byla zaměřena na výskyt arašídové alergie u dětí z mateřských školek. Pomocí dotazníků bylo provedeno šetření více než 4 000 dětí a k vyhodnocení byly použity dva způsoby, konzervativní a speciální zpřesněný postup. Bylo zjištěno, že výskyt arašídové alergie mezi dětmi v mateřských školkách dosahuje i při konzervativním hodnocení minimálně 1 %. Obě studie byly publikovány v časopise Journal of Allergy and Clinical Immunology (JACI) a v plném znění jsou přístupné na internetové adrese

http://www.foodsafety.com