Bezpečnost potravin

Aktuální znění směrnice o čistotě přídatných látek

Vydáno: 27. 9. 2008
Autor:

Směrnice 2008/84/ES upravuje a nahrazuje dosavadní směrnici 96/77/ES o čistotě aditiv kromě sladidel a barviv (kodifikované znění).

Na základě rámcové směrnice o přídatných látkách 89/107/EHS byly posléze zpracovány tři směrnice, ke kterým byly dále doplněny směrnice s kritérii čistoty. Ke směrnici 95/2/ES o podmínkách používání přídatných látek s výjimkou barviv a sladidel byla vydána směrnice 96/77/ES obsahující kritéria čistoty přípustných aditiv. Tato směrnice byla sedmkrát změněna v souladu s aktuálními poznatky týkajícími se bezpečnosti potravin a v návaznosti na použitelné analytické metody.
Pro přehlednost a srozumitelnost nyní dochází k novému vydání celé směrnice, a sice pod č. 2008/84/ES (27. srpna 2008). Směrnice vstupuje v platnost 20. den po zveřejnění (tj. 10. 10. 08).