Bezpečnost potravin

Aktuální žádosti o schválení jako „novel food“

Vydáno: 11. 11. 2008
Autor:

Britský výbor ACNFP projednává schválení polykosanolu, laktoferinu, Tonalinu, D-ribózy, extraktu z Lentinus edodes, extraktu z černých fazolí – Touchi a oleorezinu Lyc-O-Mato.

1) Společnost Uniq ingredients žádala o schválení polykosanolu (ACNFP/90/6) jako funkční přísady do doplňků stravy, pomazánek a mléčných výrobků. Přitom požadovala možnost uvádění tvrzení, že se jedná o faktor snižující riziko kardiovaskulárních onemocnění (snižování sérového cholesterolu, snižování rizika tvorby krevních sraženin). K záležitosti bylo předtím belgickým kompetentním úřadem vydáno nesouhlasné stanovisko ohledně zdravotní nezávadnosti s tím, že specifikace je příliš obecná, že složení je velmi variabilní a že studie nezaručují bezrizikovost aplikace při uvedeném dávkování vzhledem k tomu, že není jednoznačné, jaké produkty byly ve studiích použity. Bylo doporučeno získat další údaje o působení na děti.
Polykosanol je směsí alifatických primárních alkoholů extrahovaných z čištěné cukrové třtiny (67 % octacosanol, 12 % tricosanol, 8 % hexacosanol a zbylých 13 % je tvořeno dlouhými alkoholovými řetězci). Je součástí řady doplňků stravy určených ke snížení hodnoty cholesterolemie. Doporučená denní dávka se pohybuje v rozmezí 10–20 mg. Předpokládaným mechanismem polykosanolu je inhibice tvorby mevalonátu, tedy analogický účinek, jakým působí dnes standardně podávané statiny.
2) Společnost Biopole SA žádala o schválení laktoferinu (ACNFP/90/P1)  získaného z kravského mléka k aplikaci do výživy pro děti a těhotné ženy, do jogurtů, do potravin pro sportovce, do žvýkaček a jako konzervant. Podle belgického úřadu tato látka neznamená riziko pro zdraví, ale není vhodná jako konzervant. Kromě toho jsou vyjádřeny pochybnosti ohledně vlivu tepelného ošetření, pokud by byl laktorerin použit do kojenecké výživy.
3) Španělský kompetentní úřad se vyjádřil k žádosti společnosti Cognis Germany o schválení přípravku Tonalin (ACNFP/90/4) bohatého na konjugovanou kyselinu linolovou v tom smyslu, že je nutný další výzkum. Také se obává, že tato látka nebude v zamýšlených potravinách stabilní a že varování na obalu by účinně nezabránilo nadměrnému příjmu.
4) Dále mají být ve výboru ACNFP projednávány vlastní výsledky týkající se D-ribózy (ACNFP/90/3), o niž podala žádost společnost Bioenergy.
5) Má být dokončeno i jednání ohledně extraktu z Lentinus edodes bohatého na beta-glukany (ACNFP/90/1). Bylo rozhodnuto, že je malá pravděpodobnost, že by se použitím fermentace zvýšilo riziko sekundárních metabolitů, takže nejsou nadále požadovány další studie o nezávadnosti.
6) Výbor má také řešit žádost CBC Co ohledně fermentovaného extraktu z černých fazolí – Touchi.ACNFP/90/2).
7) ACNFP vzal v úvahu pozitivní stanovisko nizozemského kompetentního úřadu týkající se oleorezinu obsahujícího lykopen (Lyc-O-Mato) jako přídavku do potravin pro zvláštní výživu (ACNFP/90/5). Již v r. 2005 rozhodl výbor o použití LycoRed do pekařských, mléčných a masných potravin a do nápojů. I podle stanoviska EFSA se zdá, že může být používán do potravin pro zvláštní výživu.
Další jednání výboru ACNFP se koná 31. ledna 2009.
EU Food Law, 2008, č. 361