Bezpečnost potravin

Aktualizovaná informace FSA o bezpečnosti konzumace ryb

Vydáno: 25. 2. 2006
Autor:

Podrobnosti šetření, týkajícího se polutantů, dioxinů a PCB ve více než 40 druzích ryb a korýšů konzumovaných v Británii.

Britský Úřad pro bezpečnost potravin (FSA) zveřejnil podrobnosti z provedeného šetření, týkajícího se polutantů, dioxinů a PCB ve více než 40 druzích ryb a korýšů konzumovaných ve Velké Británii. Studie ukázala, že u většiny ryb se hladina těchto kontaminantů snižuje, nicméně u některých ryb a krabů byla zjištěna hladina dioxinů a PCB podobná jako u tučných ryb. Jedná se o mořského cejna (Sparus aurata), kambalu (Bothus podas ), halibuta, máčku skvrnitou (Scyliorhinus canicula) a mořského okouna. FSA i nadále doporučuje jíst vzhledem k příznivým zdravotním účinkům minimálně dvě porce ryb týdně, přičemž jedna porce by měla obsahovat ryby tučné. Osobám, které konzumují ryby ve velkém množství FSA doporučuje vybírat z velkého množství druhů ty ryby, u kterých se předpokládá nižší hladina kontaminace, jako kupř.chňapal červený (Lutjanus campechanus), okouník (Sebastes marinus), štikozubec jižní (Merluccius australie) a některé druhy tresky. Pokud se týká konzumace tučných ryb zůstávají doporučení FSA pro spotřebitele jednotlivých populačních skupin beze změn. Více informací na adrese

http://bookshop.leatherheadfood.com/foodscienceworld/main.asp?sectionid=1&sectionname=Food+Safety+and+Quality