Bezpečnost potravin

Aktivity JRC – Společného výzkumného centra EK pro bezpečné a lepší potraviny

Vydáno: 10. 9. 2003
Autor:

Seminář konaný 4. 11. 2003 v přednáškovém sále Technologického centra AV ČR určený odborné veřejnosti a studentům informuje o aktivitách JRC v oblasti výzkumu zaměřeného na kvalitu a bezpečnost potravin.

Dne 4. 11. 2003 od 9.30 h se uskuteční seminář organizovaný ve spolupráci Společného výzkumného centra Evropské komise (JRC), Technologického centra AV ČR a Fakulty potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze. Místem konání bude přednáškový sál Technologického centra AV ČR. Seminář je určen širší odborné veřejnosti, studentům a doktorandům, které má informovat o aktivitách JRC v oblasti výzkumu zaměřeného na kvalitu a bezpečnost potravin.
JRC je jedním z direktorátů Evropské komise, jehož hlavní činností je poskytovat vědeckou podporu pro tvorbu, implementaci a monitorování politik EU v klíčových oblastech zájmu EU, mezi něž patří také bezpečnost a kvalita potravin a krmiv. JRC spolupracuje s kandidátskými zeměmi prostřednictvím cílených akcí umožňujících jak přímou účast v projektech JRC a mezinárodních sítích koordinovaných JRC, tak krátkodobé pracovní pobyty a praktická školení pro vědecké pracovníky.
Seminář seznámí účastníky s hlavními problémy a úkoly v uvedené oblasti v ČR, s legislativními opatřeními souvisejícími s GMO (a také s elektronickým výukovým programem JRC zaměřeným na detekci GMO v potravinách), a s výsledky dosavadní spolupráce mezi JRC a ČR.
Program semináře  [doc ; 28672 bytů]
Registrační formulář  [doc ; 26624 bytů]
Seminář je bez poplatku, registrace do 13. 10. 2003 (Ing. Koníčková – TC AV ČR).