Bezpečnost potravin

Aktivity EFSA zaměřené na aspartam

Vydáno: 24. 6. 2009
Autor:

Ve dnech 2.–3. dubna 2009 se uskutečnila schůzka EFSA a národních expertů pro problematiku aspartamu.

Aspartam je sladidlo, jehož používání bylo schváleno v řadě zemí. Poté, co se objevily informace o negativních účincích aspartamu, Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) provedl nové posouzení bezpečnosti aspartamu. EFSA přijal stanovisko, ve kterém opětovně potvrdil bezpečnost aspartamu. Obavy spotřebitelské veřejnosti z konzumace aspartamu však zůstaly.
Aby se tyto obavy rozptýlily, EFSA iniciativně uspořádal schůzku národních expertů – odborníků pro problematiku aspartamu. Ta se uskutečnila ve dnech 2.–3. dubna 2009 a zúčastnilo se jí 18 expertů z 10 zemí. Šlo o předběžnou schůzku, na které se projednávala témata pro diskusi na schůzce, která se uskuteční v listopadu 2009. Jedním z témat byly i negativní reakce na aspartam. Byla vyslovena podpora vytvoření databáze těchto uváděných negativních účinků, které by se dále analyzovaly a posuzovaly z hlediska vědeckých údajů publikovaných v recenzované odborné literatuře.
Zúčastnění odsouhlasili další kroky, což bude např. dokončení návrhu zprávy, o kterém se bude jednat na zasedání národních expertů v listopadu 2009. Ke zprávě proběhne veřejná diskuse tak, aby se k ní mohly vyjádřit všechny zainteresované subjekty. Zpráva expertů společně se závěry z připomínkového řízení bude prezentována na poradním fóru EFSA počátkem roku 2010.
 
 
Zdroj: EFSA
 
Pozn.: Schůzky se za ČR zúčastnila ing. Daniela Winklerová (Státní zdravotní ústav).