Bezpečnost potravin

Aktivity EFSA v oblasti nanotechnologie

Vydáno: 7. 1. 2009
Autor:

Asi 200 připomínek k návrhu vědeckého stanoviska EFSA k aplikaci nanotechnologie v potravinovém řetězci.

Nanotechnologie se zabývá aplikací vědy a technologie k regulaci hmoty na atomové a molekulární úrovni, běžně v měřítku pod 100 nanometrů (10-9 m). Ve srovnání s běžnými látkami o normální velikosti vykazují nanopartikulované látky odlišné fyzikální a chemické vlastnosti. V důsledku většího povrchu jde např. o zvýšenou chemickou reaktivitu.
Nanotechnologie umožňuje manipulovat s potravinářskými složkami na molekulární úrovni. Uvádí se, že produkty získané pomocí nanotechnologie budou mít v budoucnu značný dopad na sektor potravin a krmiv. Průmyslu a spotřebitelům mohou přinést prospěch, avšak je třeba brát do úvahy možná rizika. V současné době se hledají na celém světě pro nanotechnologii aplikace v různých oblastech. Jde například o změnu mechanických a senzorických vlastností potravin s cílem dosáhnout změněné chuti a textury a o modifikaci nutriční hodnoty. Nanotechnologii lze rovněž využít v potravinářských obalech, např. pro zajištění vyšší ochrany potravin nebo ke zjišťování toho, jak čerstvá je potravina. Specifické vlastnosti a charakteristiky nanomateriálů je třeba posuzovat z hlediska možného rizika pro zdraví.
 
Posuzování rizika v oblasti potravin a krmiv
Vzhledem k novému charakteru této technologie je nezbytné posuzovat bezpečnost možných aplikací v oblasti potravin a krmiv. Očekává se, že se posuzování rizika bude provádět v těchto případech:
 
1. Schvalování regulovaných látek.
2. Přítomnost nanočástit jako kontaminantů v potravinách a krmivech.
3. Získání odpovědi na obecné otázky, např. zda aplikace nanotechnologie při výrobě potravin vede ke změnám nutriční hodnoty nebo biologické využitelnosti.
 
Úloha EFSA
Od roku 2006 sleduje EFSA vývoj v oblasti nanotechnologie v souvislosti s potravinami a krmivy.
V roce 2007 požádala Evropská komise EFSA, aby vypracoval vědecké stanovisko k rizikům, která nanověda a nanotechnologie představují pro oblast potravin a krmiv. Práci řídil Vědecký výbor EFSA, který je složený z představitelů všech vědeckých panelů EFSA. Napomáhala mu pracovní skupina vědců s odpovídajícími zkušenostmi v daných problematikách. Vědecký výbor připravil návrh vědeckého stanoviska, které bylo předloženo k věřejné diskusi.
V říjnu 2008 EFSA zahájil veřejnou diskusi k návrhu vědeckého stanoviska týkajícího se nanotechnologie. Návrh se zabýval různými přístupy k posuzování rizika z aplikace nanotechnologie v potravinovém řetězci. Cílem bylo zjistit, zda existující postupy posuzování rizika jsou vhodné pro posuzování rizika z této nové technologie. Po zapracování oprávněných připomínek do konečného stanoviska bude mít Evropská komise k dispozici materiál, který jí napomůže v další činnosti související s nanotechnologií (zjišťování vhodných opatření, posuzování existující legislativy, stanovení dalších požadavků na vědecká stanoviska vypracovaná EFSA).
Veřejná diskuse, v rámci které bylo podáno asi 200 připomínek od ca 30 různých organizací a jednotlivců, skončila 1.12.2008. Počátkem roku 2009 dokončí EFSA svoje stanovisko.
Mezitím dva vědecké panely EFSA vydaly stanovisko k bezpečnosti nanočástic stříbra v doplňcích stravy a nanočástic nitridu titanitého v plastech na výrobu nápojových lahví. Více informací je k dispozici zde.
 
Další informace
 
Zdroj: EFSA