Bezpečnost potravin

Akrylamid zřejmě riziko rakoviny nezvyšuje

Vydáno: 24. 3. 2005
Autor:

V rámci švédského výzkumu životního stylu a zdraví žen bylo zjištěno, že u žen, které konzumují více potravin obsahujících akrylamid se ve srovnání se ženami, které takovéto potraviny nejedí, riziko vzniku rakoviny prsu nezvyšuje.

Výzkumníci z Harvard School of Public Health a The Karolinska Institute zjistili, že u žen, které konzumují více potravin obsahujících akrylamid, se nezvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu ve srovnání se ženami, které takovéto potraviny nejedí. Akrylamid je chemická látka, která se nalézá převážně v pečených a smažených potravinách. V rámci švédského výzkumu životního stylu a zdraví žen se studie zúčastnilo 43 000 žen, u kterých bylo v roce 1991, resp. 2002, zjišťováno, jaké množství potravin obsahujících akrylamid konzumují. Průměrný denní příjem akrylamidu u účastnic byl 25,9 g denně, za potraviny nejvíce přispívající příjmu akrylamidu byly označeny káva (54 %), smažené brambůrky (12 %) a křupavý chléb (9 %). Výsledky jsou publikovány v časopise Journal of the American Medical Association. Více informací na adrese  

http://www.foodsafetytoday.com