Bezpečnost potravin

Akrylamid v pražené kávě podle německé studie

Vydáno: 17. 11. 2002
Autor:

množství akrylamidu nalezeného v mleté kávě, výluhu a espressu

Německý časopis Oeko-Test otiskl výsledky studie, podle kterých bylo v pražené mleté kávě nalezeno 494 μg akrylamidu/kg, v pražené kávě na espresso 369 μg/kg, ve výluhu 2,2 až 3,9 μg/kg, resp. v espressu 2,7 až 3,4 μg/kg. V křupavém chlebu (Knäckerbrot) bylo nalezeno 200 μg/100 g. V kávě před pražením se přítomnost akrylamidu neprokázala, takže je zřejmý jeho vznik během pražení. Podle Americké společnosti pro rakovinu nebyla v převážné většině studií zjištěna souvislost mezi konzumací kávy a rakovinou. Množství akrylamidu n alezená v kávě jsou velmi malá. Zatím však  není známo množství, které ohrožuje lidské zdraví (pokud akrylamid vůbec škodí). Přesto zpracovatelé kávy budou hledat cesty, jakými lze zabránit tvorbě této látky v kávě.
Food Process., 71, 2002, č. 10, s.8