Bezpečnost potravin

Akrylamid on-line

Vydáno: 17. 3. 2003
Autor:

Databáze EU soustřeďující veškeré dosavadní vědecké a výzkumné poznatky z oblasti výskytu akrylamidu v potravinách.

Evropská komise zpřístupnila novou databázi , která soustřeďuje výsledky veškerých výzkumů z oblasti výskytu akrylamidu v potravinách. Akrylamid je potenciálně karcinogenní látka, vyskytující se v potravinách jako výsledek některých způsobů jejich tepelné úpravy, a je v poslední době předmětem intenzivního celosvětového výzkumu zaměřeného na možné negativní působení na lidské zdraví. Nejnovější aktivitou v tomto směru je vytvoření této databáze ve spolupráci s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin. Databáze, která bude průběžně doplňována novými informacemi, je rozdělena do deseti samostatných oblastí podle předmětu výzkumu:
 1.  Hladina akrylamidu v potravinách
 2.  Míra nebezpečí akrylamidu v různých druzích potravin
 3.  Způsoby snižováni hladiny akrylamidu v potravinách
 4.  Mechanismus tvorby akrylamidu
 5.  Biologická využitelnost akrylamidu v potravinách
 6.  Toxicita/karcinogenicita
 7.  Biomarkery
 8.  Epidemiologie
 9.  Metody a analýzy
10.  Mezinárodní aktivity.
http://europa.eu.int/comm/food/fs/sfp/fcr/acrylamide/acryl_database_en.html