Bezpečnost potravin

Akrylamid navržen k zařazení do seznamu REACH

Vydáno: 6. 5. 2010
Autor:

Možnost zákazu nebo omezení použití akrylamidu např. při zpracování papíru a při úpravě odpadních vod vyvolává odpor výrobců.

Podle stanoviska Úřadu evropských chemiků (European Chemicals Agency) je akrylamid, který se používá při zpracování papíru a při úpravě odpadních vod, navržen k zařazení na seznam chemických látek, které mohou být nebezpečné – seznam REACH (kancerogen a mutagen – kategorie 2). Zákaz nebo omezení používání akrylamidu v uvedených oborech však hned narazil na odpor výrobců. Agrumentují tím, že akrylamid je v procesu zpracování sice přidán, ale nevyskytuje se v konečném produktu.

Jinou záležitostí je přirozený vznik akrylamidu v potravinách (v pražené kávě, tepelně zpracovaných škrobnatých produktech jako pečivo či brambory). Přestože jsou průmyslem zaváděna opatření pro omezení vzniku této látky, je to stále problém, především u kávy. Pokud by došlo k zařazení akrylamidu na seznam REACH, nebylo by to moc dobré pro výrobce potravin, i když tito nepoužívají jmenovanou látku jako přísadu.


EU Food Law, 2010, č. 432, s. 8


Předcházející informace:

Karcinogenita akrylamidu

Akrylamid v potravinách

Monitorování akrylamidu v potravinách

Plán témat řešených v Codex Alimentarius v r. 2008

Codex Alimentarius: Bylo schváleno více než 30 nových standardů bezpečnosti potravin