Bezpečnost potravin

Akrylamid: látka s vývojovou a mužskou reprodukční toxicitou

Vydáno: 3. 3. 2011
Autor:

V USA se projednává legislativní návrh na zařazení akrylamidu na seznam látek s vývojovou a mužskou reprodukční toxicitou.

Ve státě Kalifornia (USA) bude akrylamid uváděn na seznamu chemických látek, které vykazují vývojovou a mužskou reprodukční toxicitu. K tomu rozhodnutí se došlo na základě stanovisek dvou autoritativních orgánů:
– the National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH),
– the National Toxicology Program’s Center for Evaluation of Risks to Human Reproduction (NTP-CERHR).

Informace o záměru uvádět akrylamid na seznamu nebezpečných látek byla uveřejněna dne 26.2.2010 v California Regulatory Notice Register. Informace obsahovala dokumentaci, ve které Úřad pro posuzování environmentálních zdravotních rizik (OEHHA) uváděl, že kritéria pro zanesení akrylamidu na úřední seznam látek s vývojovou a mužskou reprodukční toxicitou byla splněna.
Současně s informací o záměru zařadit akrylamid na seznam látek, které mají negativní vliv na vývoj plodu a mužskou reprodukci byla pro akrylamid navržena maximální povolená dávka (Maximum Allowable Dose Level, MADL). Během 45 dní veřejné diskuse nebyly podány k návrhu žádné připomínky. Konečné rozhodnutí o návrhu se očekává již brzy.

Zdroj: IFT

11. vědecké kolokvium EFSA: Karcinogenita akrylamidu (součástí příspěvku jsou informační brožury CIAA týkající se snížení akrylamidu v potravinách; jejich český překlad zajistila PK ČR)
Karcinogenita akrylamidu (zpráva z 11. vědeckého kolokvia EFSA)