Bezpečnost potravin

Akrylamid a legislativa

Vydáno: 31. 10. 2002
Autor:

směrnice, vyhlášky, zajímavé webové stránky

Směrnice Komise 96/11/ES, kterou se mění směrnice 90/128/EHS týkající se materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami,
Směrnice Komise 90/128/EHS týkající se materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 261/1997 Sb., stanovující práce a pracoviště, které jsou zakázané všem ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly
Směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené k lidské spotřebě
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy
Acrylamide CAS No.79-06-1
Livsmedelsverket-Toxikological aspects of acrylamide
National Primary Drinking Water Regulations
Acrylamide MSDS Number:A1550
Acrylamide (Groupe 2A)
Water and Sanitation-Acrylamide
Food Safety Authority of Ireland

Zajímavé webové stránky

http://vm.cfsan.fda.gov/list.html
http://www.slv.se
D-test,2002, č.8, s. 25