Bezpečnost potravin

Akce Krajského informačního střediska

Vydáno: 10. 6. 2006
Autor:

Červen na internetových stránkách: www.kis-stredocesky.cz články, odkazy a události:

Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1

Vaši firmu, ve smyslu ustanovení § 6 odst. 3 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

vyzývá k podání nabídky k plnění malé zakázky (termín podání do 20. 6. 2006)

Předmět zakázky:

Vypracování konceptu tlumení moru včelího plodu na další období deseti let.

Koncept bude podkladem pro metodický postup a praktický návod aplikovatelný pro tlumení moru včelího plodu na období 2007 – 2017.

  

SPOLEČENSKO  MARKETINGOVÉ
setkání  starostek a starostů / místostarostek , místostarostů a tajemníků/ obcí a měst kraje Jihočeského, Středočeského a Vysočina s odborným seminářem                 
22. června 2006 /čtvrtek/  od  13.30 hodin
   konferenční sál  Amber  hotel Palcát TÁBOR
   pod  záštitou prof. Ing. Magdaleny Hrabánkové, CSc.
                     -předsedkyně Národního monitorovacího výboru pro rozvoj venkova
                          a multifunkční zemědělství
                        – děkanky  Zemědělské fakulty JU v Českých Budějovicích
Organizátoři : AGROTOM marketing  ve spolupráci se ZF JU Č.Budějovicích

Ústřední bramborářský svaz České republiky Vás zve na Odborný seminář a výstavu vzorků hlíz velmi raných odrůd brambor, který se koná dne 13. června 2006 v kulturním domě v Čelákovicích

Výsledky resortního šetření MZe

Výkaz o osázených plochách raných brambor k 20. dubnu 2006

  

Nový informační portál Farmář, který má za cíl zpřístupnit zemědělcům a jiným subjektům z resortu Ministerstva zemědělství údaje vedené o těchto subjektech v registrech půdy, zvířat, vinic, chmelnic a sadů. Druhým podstatným cílem portálu je poskytnout široké veřejnosti informace o poskytnutých podporách zemědělským subjektům ze zdrojů EU i ČR. https://farmar.mze.cz/portal/

 
STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA, Odbor ochrany proti škodlivým organismům

Zpráva o výskytu škodlivých organismů a poruch č. 8  za období  15.5. – 21.5. 2006

Stav napadení porostů mšicemi včetně doporučených přípravků, aktualizovaný každý týden

 
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský zkušební stanice Vysoká u Příbramě    si Vás dovoluje pozvat na prohlídku odrůdových pokusů  polních plodin konanou dne 27.6.2006  od 09.oo hod

07.06. 2006
Přehlídka plemenných býků
Dne 7. 6. 2006 se od 11. hod. uskuteční v inseminační stanici Hradišťko pod Medníkem přehlídka plemenných býků Natural.
Kontakt: V. Čapková, tel.: 606 626 253, www.naturalgenetics.cz

08.06. 2006
Polní kázání – přehlídka odrůdových pokusů SPZO
Dne 8. 6. 2006 se v Agru Podlesí, a. s. Červené Janovice (okres Kutná Hora) od 9. hod. uskuteční polní kázání – přehlídka odrůdových pokusů SPZO.
Kontakt: Ing. Zeman, tel.: 777 757 981

15.06. 2006
Den otevřených dveří SELGEN, a. s.
Dne 15. 6. 2006 se uskuteční Den otevřených dveří SELGEN, a. s. (Šlechtitelská stanice Stupice, okr. Praha-východ), pořadatel: SELGEN, a. s., ŠS Stupice
Info: tel. 721 864 006

22.06. 2006
Polní den BASF 2006
Dne 22. 6. 2006 se uskuteční Polní den BASF 2006 (Kněževes u Prahy), pořadatel: BASF spol. s r. o.
Info: tel. 235 000 114, 737 437 527 
 
28.06. 2006
Den Zemědělce – sklizeň ječmene a řepky
Dne 28. 6. a 29. 6. 2006 se uskuteční Den Zemědělce
První den – sklizeň ječmene a řepky
Druhý den – aplikační technika a bezorebné setí
(Kostomlaty nad Labem), pořadatel: Profi Press, s. r. o.
Info: 227 018 174, 602 251 588, e-mail:
miroslav.zizka@agroweb.cz

15.06. 2006
Seminář: Farmářská výroba sýrů a kysaných mléčných výrobků III.
Dne 15. 6. 2006 se od 10. hod. uskuteční seminář s mezinárodní účastí Farmářská výroba sýrů a kysaných mléčných výrobků III. v posluchárně C 02 MZLU v Brně. Pořádá: MZLU v Brně, Ústav chovu a šlechtění zvířat aj.
Kontakt: tel.: 545 133 243, konecna@mendelu.cz, 545 13 3 230,
kuchtik@mendelu.cz

16.06. 2006
Vzdělávací kurz zemědělských pracovníků o pěstování rostlin dle Nařízení rady o ekologickém zemědělství č. 2092/9
Dne 16. 6. 2006 se uskuteční Vzdělávací kurz zemědělských pracovníků o pěstování rostlin dle Nařízení rady o ekologickém zemědělství č. 2092/9. Výuka bude probíhat v areálu školního statku v Sasově, ve škole v Telečské ulici v Jihlavě a na certifikovaných pozemcích ekologického zemědělce Josefa Sklenáře. Pořádá SŠ obchodu a služeb v Jihlavě, Ekofarma pana Josefa Sklenáře z Jihlavy – Sasova.
Kontakt: Josef Sklenář, Sasov 2, 586 01 Jihlava, tel.: 603 228 867, e-mail: josef.sklenar@volny.cz.

16.06. 2006
Seminář: Jak uspořit až 40 % ročních nákladů ne energie
Dne 16. 6. 2006 se v Praze uskuteční seminář Jak uspořit až 40 % ročních nákladů ne energie. Pořádá: Komterm.
Kontakt: Svatopluk Fořt, tel.: 234 133 124, svatopluk.fort@komterm.cz

20.06. 2006
Seminář: Obnovitelné zdroje energie
Dne 20. 6. 2006 se uskuteční od 8. 30 h. česko-německý seminář Obnovitelné zdroje energie (Bioenergie – výroba a využití biomasy, biopaliv a bioplynu) v přednáškovém sálu hotelu Andel’s, Stroupežnického 21, Praha 5 – Anděl. Pořádá: Česko-německá obchodní a průmyslová komora.
Kontakt: Hana Potůčková, tel.: 224 221 200, fax.: 224 222 200

 

SLAVNOSTI PIVA

Ročník:               10.

Termín konání  9.6.2006 – 10.6.2006

Výstaviště:         Výstaviště České Budějovice, České Budějovice

 

17.6. 2006

Lesnický den 2006

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. divize Mimoň ve spolupráci se základní pobočkou ČLS, obcí Ralsko a s přispěním Libereckého kraje pořádají 30. ročník Lesnického dne v Ralsku.

Slavnostní zahájení: 17.. v 9.00 hod.

Místo konání: areál Skelná Huť

  

9. června 2006 (pátek) 09:00 – 12:00, Středočeský kraj

Cyklistická doprava – Labská stezka

Konference se uskuteční v rámci mezinárodního festivalu Křišťálové srdce Poděbrady.
Místo konání: Poděbrady. Kulturní sál Kolonády.
Pořádá: Centrum dopravního výzkumu a Polabské rozvojové sdružení – POROS o.s.,
e-mail: edita.sukova@mzcr.cz 

14. června 2006 (středa) 09:00 – 17:00, Praha

Zahajovací seminář k Blokovému grantu pro NNO financovaného z finančních mechanismů Norska a EHP

Místo konání: Praha 4. Holiday Inn Prague Congress Centre, Na Pankráci 15/ 1684.
Pořádá: Nadace rozvoje občanské společnosti, http://www.nros.cz
Tereza Filipová
e-mail: tereza.filipova@nros.cz 

 

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A OBALY V ROCE 2006
20. června 2006

Místo: Praha 3, DOS nám. W. Churchilla 2
MOSKA, Štětínská 360/6, 181 00 Praha 8 moska@skoleni-kurzy.cz