Bezpečnost potravin

AGRIPPA – Agri-Publishing for People in Agriculture

Vydáno: 7. 9. 2003
Autor:

Zemědělský elektronický časopis publikovaný FAO

Elektronický časopis AGRIPPA – Agri-Publishing for People in Agriculture představuje iniciativu FAO v oblasti elektronického publikování. Tento elektronický časopis obsahuje původní vědecké práce, krátká sdělení, přehledy a informace pro poradenství. Časopis je navazuje na služby poskytované informačními systémy AGRIS a CARIS. Zpočátku se orientoval na výživu zvířat a krmení, v současné době se jeho zaměření rozšiřuje na celou živočišnou výrobu. Redakce vyzývá zemědělské odborníky z celého světa, aby do elektronického časopisu AGRIPPA zasílali své příspěvky, které mohou být v angličtině, francouzštině, španělštině, čínštině nebo arabštině. Podrobné pokyny pro autory jsou k dispozici ke stažení na  http://www.fao.org/agrippa nebo mohou být vyžádány na adrese agrippa-editor@fao.org.