Bezpečnost potravin

AgriFoodResults: projekt zaměřený na šíření výsledků potravinářského výzkumu v EU

Vydáno: 6. 1. 2010
Autor:

Informační platforma o výsledcích výzkumných projektů zaměřených na potraviny.

AgriFoodResults je projekt podporovaný Evropskou komisí prostřednictvím 7. rámcového programu V&V v EU – akce “European Initiative for a better use of the results of agrifood research”. Do projektu, který byl zahájen v květnu 2009, je zapojeno 17 organizací z 11 zemí. Koordinátorem je ACTIA (Francie). Internetová stránka projektu je: www.agrifoodresults.eu.
 
Pozn.: V současné době funguje přechodná verze internetové stránky projektu, která obsahuje základní informace o projektu.
 
Zdroj: PathogenCombat (viz  prezentace “AgriFoodResults: European initiative for a better use of the results of agri-food research”)