Bezpečnost potravin

Aflatoxiny v ořeších

Vydáno: 24. 6. 2004
Autor:

Výsledky sledování obsahu aflatoxinu v různých druzích ořechů a ořechových výrobcích, provedeného britským Úřadem pro bezpečnost potravin ukázaly, že hladina aflatoxinů je v 95 % zkoumaných výrobků nižší než normou stanovené limity nebo zcela nedetektovatelná.

Výsledky sledování obsahu aflatoxinu v ořeších a ořechových  výrobcích, publikované britským Úřadem pro bezpečnost potravin (FSA) ukázaly, že hladina aflatoxinů byla v 95 % zkoumaných výrobků nižší než normou stanovené limity nebo zcela nedetektovatelná. Šetření bylo prováděno v době od listopadu 2003 do ledna 2004 a zahrnovalo 197 vzorků ořechů a ořechových výrobků prodávaných v maloobchodě, včetně para ořechů, arašídů, pistáciových oříšků, pekanů, kešu ořechů, mandlí, vlašských ořechů, arašídového másla a marcipánu. Všechny vzorky byly analyzovány na aflatoxin B1, B2, G1 a G2. Většina vzorků (70 %) obsahovala aflatoxin B1 a celkové aflatoxiny v minimálních, neidentifikovatelných množstvích, u dalších 25 % vzorků byla hladina aflatoxinů sice detektovatelná, ovšem mnohem nižší než přípustné limity 2 µg/kg pro aflatoxin B1, resp. 4 µg/kg pro celkové aflatoxiny. Analýzy byly prováděny v laboratořích společnosti Leatherhead Food International. U deseti vzorků ale byla zjištěna hladina aflatoxinů převyšující povolený limit. Jednalo se o pět vzorků pistáciových oříšků, čtyři vzorky para ořechů a jeden vzorek mandlí. Byly podniknuty kroky ke stažení těchto výrobků z potravinového řetězce, podle FSA ale nehrozí v této souvislosti žádné zdravotní riziko. Výsledky dokazují podstatné zlepšení situace oproti roku 2002, kdy byl podíl vzorků překračujících limity EC pro aflatoxiny více než dvojnásobný. Více informací na adrese

http://www.foodsafetytoday.com