Bezpečnost potravin

Aditiva ve výrobě biopotravin

Vydáno: 18. 4. 2003
Autor:

biopotraviny, bioprodukty, látky přídatné, aditiva, kritéria pro povolení

Při výrobě biopotravin je pozornost zaměřena na zachování přírodního charakteru finálního produktu. Moderní potravinářská výroba ale stále více používá technologická aditiva. Pokud jsou přírodního charakteru, mohly by být použity i při výrobě biopotravin v celém jejich výrobním řetězci. Jsou diskutovány zásady výroby biopotravin, kritéria pro použití aditiv v celém výrobním řetězci (zemědělství, potravinářství, obchod), dále je řešen způsob označování biopotravin a harmonizace seznamu povolených aditiv pro biopotraviny.

Mulry, M.C.: Additives in organic food production, Food Technol. International, 2002, 1, s. 29-32