Bezpečnost potravin

ACE-ART: výzkumný projekt EU zaměřený na rezistenci bakterií k antibiotikům

Vydáno: 7. 2. 2006
Autor:

Tříletý výzkumný projekt podporovaný Evropskou komisí zabývající se managementem antibiotické rezistence v rámci celého agro-potravinového řetězce.

ACE-ART  je výzkumný projekt EU zabývající se posuzováním a kritickým vyhodnocováním antibiotické rezistence přenositelné v rámci potravinového řetězce.

Projekt byl zahájen 17. prosince 2003 a předpokládaný termín ukončení je 1. ledna 2007.

Na projektu spolupracuje: Rakousko, Finsko, Nizozemí, Dánsko, Švédsko, Norsko, Polsko, Irsko, Belgie, Španělsko.

V rámci projektu se sleduje omezená skupina antibakteriálních látek, a to:

* skupina MLS (macrolide–lincosamide–streptogramines),

* tetracyklin,

* streptomycin,

* vancomycin (pouze pro bifidobakterie).

Uvedená skupina antibakteriálních látek byla zvolena proto, že se tyto léky nebo jejich analogy používají ve velkém rozsahu v agro-potravinovém řetězci i v prevenci a léčbě humánních chorob. Ke sledovaným bakteriím patří: Lactobacillus, Bifidobacterium, Lactococcus a Streptococcus thermophilus.

 

Dosavadní výsledky projektu byly prezentovány na konferenci v Dublinu (21. a 22. října 2004) a na 3. semináři zaměřeném na probiotika a prebiotika, které se konalo dne 4. září 2005 v Římě. Na této akci zazněly mimo jiných referáty na téma:

* Fenotypové posouzení rezistence k lékům u LAB a bifidobakterií [pdf ; 2115582 bytů]
* Přenositelnost genů rezistence k lékům u LAB [pdf ; 258570 bytů]
* Posouzení rezistence k lékům u mléčných bakterií: Jak může spolupracovat průmysl a vysoké školy [pdf ; 463769 bytů]

 

CORDIS