Bezpečnost potravin

9 faktorů určujících riziko infarktu

Vydáno: 13. 2. 2005
Autor:

Studie Interheart prezentovaná na Evropském kongresu kardiologů v Mnichově v r. 2004 dospěla k závěru, že z 90 % lze riziko srdečního infarktu předpovědět na základě devíti snadno měřitelných faktorů. Přitom dosud se počítalo, že lze riziko prognózovat jen z 50 %.

Hlavními rizikovými faktory jsou kouření a abnormální poměr krevních tuků apolipoproteinu B k apolipoproteinu A. Tyto dva faktory umožňují podle prof. Yusufa z McMaster univerzity v Kanadě prognózu dvou třetin všech infarktů. Dalšími rizikovými faktory jsou krevní tlak, diabetes, břišní tuk, stres, chybějící každodenní konzumace ovoce a zeleniny a chybějící každodenní pohyb. Pravidelná konzumace nepatrných množství alkoholu naopak má určitý ochranný účinek. Uvedené rizikové faktory platí prakticky pro všechny regiony světa a pro všechny etnické skupiny a pro ženy i muže.
Studie Interheart se zúčastnilo 52 zemí světa, celkem 15 152 pacientů, kteří již prodělali srdeční infarkt a 14 820 osob bez srdečních potíží. Obě skupiny si odpovídaly z hlediska věku, pohlaví a místa.
Studie poskytla podklady pro národní a internacionální programy, jejichž cílem je snížení této nejčastější příčiny úmrtí a je podle expertů milníkem v této oblasti. Navíc ukazuje, jak kombinace změn životního stylu může vést k 80% snížení rizika infarktu. Vedle zastavení kouření k tomu patří zdravější strava a pohyb. Studie také zřetelně ukazuje, že riziko z tabáku se neomezuje na určitý druh, ale že se týká cigaret, dýmek, doutníků i žvýkacího tabáku, a že u mladistvých je ještě vyšší než u starších osob, a to u mužů stejně jako u žen.
Ernährungs-Umschau, 51, 2004, č. 10, s. 429