Bezpečnost potravin

7. kolokvium EFSA: Kumulativní účinky pesticidů

Vydáno: 27. 10. 2006
Autor:

Kolokvium se uskuteční v Parmě (Itálie) ve dnech 28.–29. listopadu 2006. Přehled předcházejících kolokvií.

V pořadí již 7. kolokvium Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) se uskuteční  pod názvem “Posouzení rizika z kumulativních účinků pesticidů na lidské zdraví: další postup”. Kolokvium se uskuteční v Parmě (Itálie) ve dnech 28.–29. listopadu 2006.

V nařízení (ES) č. 396/2005 o maximálních hladinách reziduí pesticidů v nebo na potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu se zdůrazňuje, že je zapotřebí provést další práce na vývoji metodologie, která by brala do úvahy kumulativní a synergické účinky pesticidů na lidské zdraví. Dosud není k dispozici obecně schválený rámec/přístup k posouzení kombinovaného rizika pesticidů. Na evropské a mezinárodní úrovni však existují určité aktivity, které se posuzováním kumulativního rizika pesticidů zabývají.
Více informací o 7. kolokviu na stánkách EFSA.

Přehled předcházejících kolokvií:
1. kolokvium: Metodologie a zásady stanovení tolerovatelných hladin příjmu dioxinů, furanů a PCB
2. kolokvium: Kvalifikovaná presumpce bezpečnosti (QPS) mikroorganismů v potravinách a krmivech
3. kolokvium: Evropská databáze spotřeby potravin – současné, střednědobé až dlouhodobé strategie
4. kolokvium: Zásady hodnocení rizik ze zvířat určených k produkci potravin: současné a příští postupy
5. kolokvium: Doporučení pro zdravou stravu založená na příjmu nutrientů
6. kolokvium: Analýza rizika a prospěchu potravin

EFSA