Bezpečnost potravin

6. kolokvium EFSA: analýza rizika a prospěchu potravin

Vydáno: 1. 6. 2006
Autor:

Vědecká diskuse k problémům při současném stanovení rizika a prospěchu. Parma (Itálie), 13.–14. 7. 2006.

V pořadí již 6. kolokvium organizované EFSA je zaměřeno na téma “Analýza rizik a prospěchu potravin: metody a postupy” se uskuteční v Parmě (Itálie) ve dnech 13.–14. července 2006.

Posuzování rizika ze složek potravin pro zdraví člověka se obvykle provádí nezávisle na možném zdravotním prospěchu. K odhadu zdravotního rizika a zdravotního prospěchu potravin se používají různé vědecké postupy. Jestliže je potravina nebo složka potraviny spojena jak s potenciálními zdravotními riziky, tak výhodami, zvláště pak, když úroveň příjmu spojená s rizikem je velmi blízký úrovni příjmu spojeného s výhodami, je nutné definovat rozsah příjmu, v rámci kterého lze pro účely managementu rizika provést bilanci rizika a prospěchu.

V současné době však neexistuje shoda na všeobecných principech nebo postupech provádění kvantitativní analýzy rizika a prospěchu pro potraviny a potravinářské přísady.

Uvedené problematice se bude věnovat 6. kolokvium. Více informací o 6. kolokviu.

 

Přehled předcházejících kolokvií:

1. kolokvium: Metodologie a zásady stanovení tolerovatelných hladin příjmu dioxinů, furanů a PCB

2. kolokvium: Kvalifikovaná presumpce bezpečnosti (QPS) mikroorganismů v potravinách a krmivech

3. kolokvium: Evropská databáze spotřeby potravin – současné, střednědobé až dlouhodobé strategie

4. kolokvium: Zásady hodnocení rizik ze zvířat určených k produkci potravin: současné a příští postupy

5. kolokvium: Doporučení pro zdravou stravu založená na příjmu nutrientů