Bezpečnost potravin

5. seminář o údržnosti masa, masných výrobků a lahůdek

Vydáno: 10. 9. 2003
Autor:

Seminář pořádá redakce odborného časopisu MASO Českého a slovenského odborného nakladatelství ve spolupráci s Českým svazem zpracovatelů masa a Asociací výrobců lahůdek ČR. Seminář se koná ve dnech 16.-17. 9. 2003 v hotelu Skalský Dvůr u Nového Města na Moravě

Odborný program zahrnuje řadu závažných témat:
SPOLEČNÉ ZASEDÁNÍ – rozvoj oborů z pohledu Ministerstva zemědělství, postup v přípravě provozů na přechod pod legislativu EU, stanoviska celostátních profesních sdružení, úkoly v rozvoji hygienických parametrů výroby, zásady moderního projektování masných provozů.
SEKCE ZPRACOVÁNÍ MASA – šlechtění a genetické otázky v chovu jatečných zvířet, klasifikace těl jatečně upravených zvířat, příprava zvířat k porážce, jateční technologie a technika, separátory masa a saparační technologie, bourárenská technika, demonstrace funkce ošetřování vybraných ručních nástrojů a zařízení, hygiena při bourání a dělení masa, čištění a sanitace provozů.
SEKCE VÝROBY LAHŮDEK
* Legislativa v ČR a EU (novely předpisů, dotace výrobcům podniků kategorizace, správná hygienická praxe atd.)
* Novinky v technice a technologii (stroje a zařízení, obaly, hygienická zařízení a prostředky apod.)
* Výroba lahůdek v EU (standardní výrobky, podmínky výroby lahůdek v EU)
Kontakty:
odborné dotazy
MVDr. Petr Gayer, CSc.
tel. 545 222 049, e-mail: gayer@volny.cz
příhlášky
Jana Pejskarová
tel. 227 018 461, e-mail: jana.pejskarova@con-praha.cz