Bezpečnost potravin

4. mezinárodní symposium o obalech

Vydáno: 18. 8. 2008
Autor:

Akce organizovaná ILSI Europe se uskuteční v Praze ve dnech 19.–21. listopadu 2008.

ILSI Europe organizuje každé čtyři roky mezinárodní symposium věnované potravinářským obalům. Cílem těchto symposií je vytvořit prostor pro vědeckou diskusi o nejnovějších poznatcích v oblasti potravinářských obalů.

V pořadí již 4. mezinárodní symposium o potravinářských obalech, které se bude zaměřovat na vědecký výzkum na podporu bezpečnosti a kvality, se uskuteční ve dnech 19.–21. listopadu 2008 v Praze.

Symposium proběhne v těchto sekcích:

– Posuzování rizika – vývoj v oblasti expozice a toxikologie

– Udržitelnost a obaly nového typu

– Analytické záležitosti

– Objevující se problémy a jejich dopad na posuzování rizika

– Jištění kvality obalů

 

K dispozici je program symposia (přehled přednášek a posterů).

Po předchozím zaregistrování se lze přihlásit k účasti na symposiu.

 

Zdroj: ILSI Europe

 

Pozn.: Na internetových stránkách ILSI Europe je k dispozici publikace “Návod na posuzování expozice látkám migrujícím z potravinářských obalových materiálů” (Guidance for Exposure Assessment of Substances Migrating from Food Packaging Materials).