Bezpečnost potravin

4. kolokvium EFSA

Vydáno: 24. 10. 2005
Autor:

Uskuteční se ve dnech 1.–2. prosince 2005 v Parmě (Itálie) na téma “Zásady hodnocení rizika ze zvířat určených k produkci potravin: Současné a příští postupy”.

Cílem 4. kolokvia EFSA je zahájit vědeckou diskusi týkající se provádění hodnocení rizika a výběru parametrů k hodnocení, a to v souvislosti s nemocemi zvířat a pohodou (welfare) zvířat. Výsledkem rozsáhlé diskuse by mělo být vytvoření návodu na hodnocení rizika v této oblasti.

 

* 1. kolokvium EFSA: 28.–29. 6. 2004

Metodologie a zásady stanovení tolerovatelných hladin příjmu dioxinů, furanů a PCB typu dioxinů

* 2. kolokvium EFSA: 13.–14. 12. 2004

Kvalifikovaná presumpce bezpečnosti (QPS) mikroorganizmů v potravinách a krmivech

* 3. kolokvium EFSA: 28.–29. 4. 2005

Evropská databáze spotřeby potravin – současné, střednědobé až dlouhodobé strategie

* 4. kolokvium EFSA: 1.–2. 12. 2005

Zásady hodnocení rizika ze zvířat určených k produkci potravin: současné a příští postupy

 

EFSA