Bezpečnost potravin

3. konference CIAA k problematice nanotechnologie

Vydáno: 6. 5. 2010
Autor:

Brusel, 23.3.2010. Jsou k dispozici prezentace a závěrečná zpráva.

Evropská konfederace výrobců potravin a nápojů (CIAA) zřídila pro problematiku nanotechnologie v potravinářském sektoru speciální internetovou stránku: http://nanotechnology.ciaa.eu. CIAA zde bude průběžně informovat o svých aktivitách v oblasti nanotechnologie. Budou zde rovněž vystavovány informace z oblasti výzkumu, projektů aj.
 
V září 2008 organizovala CIAA první dialog se zainteresovanými subjekty (obchodníky, spotřebiteli, zástupci hnutí Děti Země, Evropské komise aj.) k problematice nanotechnologie. Druhý dialog, který se uskutečnil na jaře 2009, se zaměřoval na hledisko řízeného využití nanotechnologie v potravinářském průmyslu.
Třetí CIAA Nanotechnology Dialogie Meeting se konal 23.3.2010 v Bruselu. Program konference byl rozdělen do několika témat. Prezentace, které odezněly v rámci jednotlivých témat, jsou uvedeny v tabulce.
 
Téma
Prezentace (autor)*
Regulace nanotechnologie
1. Potraviny nového typu (Evropská komise)
 
Posuzování bezpečnosti
3. Posuzování bezpečnosti (nezávadnosti) nanomateriálů, testování
(Evropská komise–Společné výzkumné středisko, JRC)
 
4. Aktualizovaná skupina expertů ILSI pro nanotechnologii (ILSI)
Vyplňování znalostních mezer
 
6. K bezpečnému využívání nanomateriálů
(Evropská komise–GŘ pro výzkum)
 
7. Posuzování rizika SEAC
(SEAC, Safety & Environmental Assurance Centre)
Aplikace
8. Materiály v kontaktu s potravinami
(Attophotonics, Biosciences GmbH, Rakousko)
Potenciální aplikace v potravinovém řetězci
9. Obalový materiál pro potraviny (ColorMatrix)
 
 
11. Diagnostika (CEO BIO Nano Consulting)
 
12. Protispékací prostředky (Cefic/ASASP)
Národní aktivity
13. Velká Británie (IonBond Ltd)
 
14. Franice, Německo, Nizozemí (ANIA, BLL, FNLI)
Postoje spotřebitelů
 
 *) jde o dokumenty ve formátu pdf o velikosti max. 8 MB

K dispozici je rovněž závěrečná zpráva z 3. dialogu CIAA k nanotechnologii.

 
Zdroj: CIAA