Bezpečnost potravin

24. seznam aromatizujících látek se statusem GRAS

Vydáno: 15. 6. 2009
Autor:

Obsahuje 236 aromatizujících látek, které se za podmínek použití považují za obecně nezávadné. Jsou uvedeny podmínky použití.

Panel expertů Asociace výrobců aromat a extraktů (Flavor and Extract Manufacturers Association, FEMA) v USA již po dobu padesáti let zajišťuje vyhodnocování bezpečnosti aromatizujících látek. Látky, které panel expertů FEMA považuje za podmínek jejich použití obecně za bezpečné (Generally Recognized As Safe”, GRAS), se nepovažují za potravinářská aditiva a před jejich uvedením na trh v USA není zapotřebí pro tyto látky získat souhlas Úřadu pro potraviny a léky (US FDA).
Panel expertů FEMA tvoří odborníci z různých vědních disciplín, např. z toxikologie, patologie, biochemie, organické chemie, farmakologie. Jednotliví členové pracují v panelu po dobu dvou až více než 25 let, v průměru 11 let. Panel pravidelně publikuje svá rozhodnutí o látkách GRAS v recenzované literatuře.
Dosud získalo status GRAS více než 2 600 aromatizujících složek, asi u 200 látek byl návrh na udělení statusu GRAS stažen z důvodu nedostatku údajů nebo z důvodu bezpečnosti. Celkem 11 látkám byl dřívější status GRAS odebrán (“DeGRASDed”). Důvodem bylo specifické zdravotní riziko nebo chyběly potřebné údaje o nezávadnosti.
V roce 1965 panel expertů FEMA publikoval první seznam aromatizujících látek se statusem GRAS. Od té doby se průběžně uveřejňují další seznamy GRAS aromatizujících látek.
 
Institut potravinářských technologů v USA (IFT) publikoval prostřednictvím svého časopisu Food Technology již 24. seznam, který obsahuje 236 aromatizujících látek, kterým byl udělen status GRAS (viz příloha). V tabulce 1 jsou uvedeny základní názvy a synonyma těchto látek, v tabulce 2 průměrné koncentrace, které se používají nebo průměrné maximální koncentrace, které lze použít ve výrobcích. V tabulce 3 jsou pro vybrané aromatizující látky uvedeny aktualizované užitné/maximální koncentrace.
 
Příloha: GRAS Flavoring Substances 24 (pdf, 713 kB, 36 stran)